Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego- wykład 1 - strona 1 Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego- wykład 1 - strona 2 Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

18.02.2013
Wykład 1
Temat: Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego. Specyfika rynku nieruchomości.
Tezy: Rynek nieruchomości jest rynkiem najbardziej niedoskonałym z rynków niedoskonałych Rynek nieruchomości jest rynkiem najbardziej nieefektywnym z rynków nieefektywnych.
www.tnn.org.pl
Przedmiotem stosunków wymiany w transakcjach na współczesnym rynku w ujęciu ogólnym są: -instrumenty finansowe - papiery wartościowe udziałowe i dłużne oraz pochodne instrumenty finansowe, w tym kontrakty terminowe i opcje. -instrumenty niefinansowe - aktywa rzeczowe: nieruchomości, ruchomości oraz usługi materialne
Rynek rozważany jako abstrakcyjna „przestrzeń” zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe i niefinansowe, dzieli się na dwa podstawowe segmenty: -rynek finansowy -rynek realny.
Rynek finansowy - segment rynku, w ramach którego przedmiotem zawieranych i wykonywanych transakcji są instrumenty finansowe, postrzegane również jako instrumenty inwestycyjne, które dla ich emitentów stanowią instrument pozyskiwania kapitału.
„Przyjmuje się, że na rynku finansowym podmioty nadwyżkowe (gromadzące oszczędności) poszukują korzystnych okazji do ulokowania gromadzonego kapitału finansowego. Natomiast podmioty niedoboru pozyskują kapitał finansowy niezbędny w aktywizacji prowadzonej lub podejmowanej działalności gospodarczej.
Z rynku finansowego, ze względu na czas i przeznaczenie uzyskanych środków, można wyodrębnić rynek pieniężny i rynek kapitałowy.
Rynek realny - segment rynku, w którym następuje rzeczywista wymiana towarów, dóbr i usług materialnych z ekwiwalentem pieniężnym w efekcie dokonujących się transakcji rynkowych. Transakcjom określanym jako nierynkowe nie towarzyszy ekwiwalent pieniężny (w odniesieniu do rynku nieruchomości - darowizny, dziedziczenie, uwłaszczenie).
W obszarze rynku realnego wyróżnia się rynek dóbr i usług konsumpcyjnych z aktywnymi gospodarstwami domowymi oraz rynek czynników produkcji, w tym aktywów obrotowych i trwałych z oferta skierowaną do przedsiębiorstw.
Nieruchomość jako przedmiot transakcji na rynku realnym zaspokaja potrzeby własne nabywcy; zapewnia przestrzeń mieszkalną dla gospodarstw domowych lub tworzy przestrzeń dla prowadzonej aktywności gospodarczej przez przedsiębiorstwa - stanowi dobro użytkowe (dobro konsumpcyjne lub czynnik produkcji).
Rynek realny Nieruchomość stanowi dobro użytkowe (dobro konsumpcyjne lub czynnik produkcji) nieruchomości operacyjne
Rynek kapitałowy Nieruchomość stanowi dobro inwestycyjne (przedmiot lokat długoterminowych) nieruchomości inwestycyjne

(…)

… pośrednie Lokaty semi-bezpośrednie Lokaty bezpośrednie inwestycje poprzez spółki celowe
Inwestycje finansowe Inwestycje rzeczowe Hipoteczne listy zastawne Certyfikaty inwestycyjne funduszy nieruchomości
Instrumenty udziałowe rynku nieruchomości: -certyfikaty inwestycyjne funduszy nieruchomości - z założenia, co najmniej 80% swoich aktywów inwestują dokonując bezpośrednich inwestycji, semi-bezpośrednich albo pośrednich inwestycji.
Hipoteczne listy zastawne - instrument dłużny, pozwala na pozyskiwanie kapitału jako alternatywne źródło wobec kredytów trudniej dostępnych dla podmiotów sektora nieruchomości. Są papierami wartościowymi emitowanymi wyłącznie przez banki hipoteczne, które zgodnie z ustawą są wyłącznie uprawnionymi od emisji lisów zastawnych, bowiem papiery wartościowe te atrakcyjne dla inwestorów typu…
…, -Pochodne instrumenty finansowe rynku nieruchomości; -Hipoteczne listy zastawne.
Schemat* zostanie udostępniony przez wykładowcę
Rynek nieruchomości określany jest jako: -suma wszystkich transakcji nieruchomościami w kraju, -proces obrotu w oparciu o określone typy umów, dzięki którym kupujący i sprzedający - czyli strony umowy - spotykają się dla ustalenia ceny, która stworzy warunki do przeprowadzenia…
… do nowopowstałego, czy istniejącego zasobu obiektów będących w użytkowaniu: rynek nieruchomości o funkcjach mieszkalnych i niemieszkalnych (rynek nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowych, nieruchomości przedsiębiorstw, instytucjonalnych, rolnych, specjalnego przeznaczenia); rynek nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
Rynek nieruchomości a hipoteza rynku efektywnego:
Hipoteza rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz