Certyfikat inwestycyjny

note /search

RYNEK - wykład II semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

. Instrumenty: • Akcje • Obligacje • Listy zastawne • Certyfikaty inwestycyjne • Kwity depozytowe Okres...

Rynek pozagiełdowy - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rynki finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

korporacyjnymi, bankowymi, listami zastawnymi) papierami wartościowymi (certyfikaty inwestycyjne i akcje) Pewnie...

Rodzaje funduszy-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

są przyrosty wartości posiadanych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji. b...