Instrumenty pochodne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty pochodne - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

INSTRUMENTY POCHODNE Instrument pochodny - instrument finansowy, którego wartość zależy od tzw. instrumentu bazowego, na który instrument pochodny został wystawiony.
Instrumentem bazowym może być instrument finansowy (np. akcja, obligacja), kurs walutowy (np. PLN/USD), indeks giełdowy (np. WIG20), towar (pszenica, miedź, ropa naftowa), stopa procentowa (np. LIBOR), i inny instrument pochodny (np. opcja), a nawet stan pogody.
Pochodne instrumenty finansowe w ujęciu z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi to zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji i inkorporują uprawnienie do nabycia lub objęcia takich instrumentów bazowych jak: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe lub też wykonywane są poprzez dokonywanie rozliczenia pieniężnego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz