List zastawny

note /search

Porządek prawny

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ 01.01.1998r. ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych...

Ustawa bankowość hipoteczna

  • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
  • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1918

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. (tekst jednolity) Dział I Przepisy...

RYNEK - wykład II semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

. Instrumenty: • Akcje • Obligacje • Listy zastawne • Certyfikaty inwestycyjne • Kwity depozytowe Okres...

Rynek pozagiełdowy - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rynki finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

korporacyjnymi, bankowymi, listami zastawnymi) papierami wartościowymi (certyfikaty inwestycyjne i akcje) Pewnie...