List zastawny - strona 2

Banki hipoteczne i ich czynności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Smejda
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

Banki hipoteczne: 29.08.1997 - Ustawa (o listach zastawnych i bankach hipotecznych - lex specialis...

Instrumenty pochodne - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery...

Prawo bankowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

hipotecznego i emitujące listy zastawne. Banki handlowe nie mogły nabywać listów zastawnych, akcji i obligacji...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1155

inwestycyjnym. Ze strony giełdy. Listy zastawne- są to instrumenty dłużne których podstawą emisji...

Wykład - operacje bankowe (para banki)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

" Przywilej lombardowy- listy zastawne mogą służyć jako papiery przedstawiane do zastawu w celu uzysk, kredytu...