List zastawny - strona 3

Prawa zastawnicze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1778

hipoteki; ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych - specjalne banki „hipoteczne” udzielające...

Sektor bankowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379

: Kredyt hipoteczny Źródła finansowania działalności: Klasyczne: Emisja listów zastawnych Nowe...

Rynki kapitałowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

, e) rolowanie obligacji. Listy zastawne a) Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r...

Papiery wartościowe-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Antoni Stanisław Witosz
 • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1652

Papiery wartościowe wierzycielskie: Weksle, czeki Obligacje Listy zastawne Bony komercyjne, skarbowe...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

inwestycyjnego - akcje, obligacje, listy zastawne. ze względu na formy przenoszenia praw własności z papieru...

Rynek kapitałowy-zagadnienia

 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2576

inwestycyjnego - akcje, obligacje, listy zastawne. ze względu na formy przenoszenia praw własności z papieru...