Banki hipoteczne i ich czynności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki hipoteczne i ich czynności - strona 1 Banki hipoteczne i ich czynności - strona 2

Fragment notatki:

Banki hipoteczne :
29.08.1997 - Ustawa (o listach zastawnych i bankach hipotecznych - lex specialis w stosunku do ustawy Prawo Bankowe) na mocy, której mogły funkcjonować banki hipoteczne, pierwsze dwa powstały w 1999 roku (BRE hipoteczny, BPH hipoteczny), a kolejny w 2001 (ING bank hipoteczny) Do 2006 roku funkcjonował Kredyt Bank hipoteczny
Banki hipoteczne, ze względu na zasadę specjalizacji mogą prowadzić tylko czynności, które nie charakteryzują się wielkim ryzykiem Czynności banków hipotecznych: Podstawowe :
Udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowanie na tej podstawie hipotecznych listów zastawnych .
Udzielane kredytów podmiotom o wysokiej zdolności kredytowej, takim jak Np. NBP, skarb państwa, jednostki samorządu terytorialnego , albo poręczonych lub gwarantowanych przez te podmioty i emitowanie na tej podstawie publicznych listów zastawnych . Pomocnicze (dodatkowe) :
Emisja obligacji
Zaciąganie kredytów i pożyczek
Nabywanie akcji, lub udziałów innych podmiotów (Banki hipoteczne mogą nabywać takie akcje lub udziały, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku hipotecznego do wysokości zainwestowanego kapitału, jeżeli służy to wykonywaniu czynności banku hipotecznego.) Dodatkowe zabezpieczenia :
Wynikają z zasady specjalizacji
Są bardzo wysokie, aby jakość listów zastawnych była duża Bariery rozwoju rynku hipotecznego :
Krótki okres funkcjonowania banków
Długotrwałe postępowanie wieczysto-księgowe
Problemy z ustaleniem właścicieli nieruchomości
Konkurencja ze strony banków uniwersalnych i banków matek Różnice pomiędzy kredytem udzielanym przez banki uniwersalne i banki hipoteczne : Banki hipoteczne :
Głównie kredyty na nieruchomości komercyjne
Mniejszy udział kredytów indywidualnych (11,80% - 2008)
Kredyty na nieruchomości zabezpieczone hipoteką (88,50% - 2008 rok)
Specjalne wskaźniki wierzytelności, nieruchomości stanowiące zabezpieczenie muszą być wyceniane w sposób ostrożny (możliwość spadku wartości, jest brana pod uwagę)
Gdyby bank hipoteczny upadł, to masa upadłościowa idzie przede wszystkim na wypłaty wierzycielom lisów zastawnych Banki komercyjne :
Głównie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (86,20% - 2008 rok)
Głównie kredyty indywidualne (78,30% - 2008)
Kredyty na nieruchomości zabezpieczone hipoteką (59,10% - 2008 rok)
2008 rok - wzrost marż 1,15%  1,8%, a w przypadku kredytów udzielanych w walutach obcych nastąpił wzrost do 2,5%.
WIBOR + marża  podstawa naliczania kredytów - w 2008 roku oprocentowanie wzrosło


(…)

… 30%, dalej były PKO S.A., BZWBK, Kredyt bank.
Wielkość LTV zależy:
Od rodzaju nieruchomości
Od sytuacji na rynku
Od prognozy na następne lata
Od ryzyka walutowego
Od formy zabezpieczenia kredytu

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz