Rachunkowość

Rachunkowośc test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość
Pobrań: 3241
Wyświetleń: 7994

3. Depozyty to: a) materiały własne przeznaczone do likwidacji b) dostawy z zewnątrz w odbiorze c) zapasy obce d) żadne z powyższych 4. Narzutem odchyleń cen ewidencyjnych przypadających na rozchodowane materiały: a) należy korygować tylko materiały zużyte b) można nie korygować niedobor...

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 6629

Elementy rachunkowości finansowej 1. Księgowość - podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia i rejestrowania danych o operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego rachunkowości  prowadzenie ksiąg rachunkowych. 2. Sprawozdawczość finansowa - ści...

Kalkulacja Kosztów - zyżycie zasobow

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Małgorzata Mazur
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2135

...Koszty to zużyte w działalności gospodarczej : zasoby majątku trwałego (środki trwałe i WNiP), zasoby majątku obrotowego; Ponoszenie przez jednostkę kosztów ma na celu wytworzenie produktów. Akceptację rynku znajduje jednak tylko uzasadnione zużycie zasobów gospodarczych. Zużycie zasobów pr...

Rachunkowość - wykłady - Przetwarzanie danych

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Rachunkowość
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4172

Rachunkowość to system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) jest swoistym językiem którym posługuje się świat gospoda...

Rachunkowość - zadania - Rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4270

Przedmiot wykłada dr Anna Litwa. Notatka zawiera 6 stron. ...Firma ma trzy zdecentralizowane wydziały: M1, M2, M3. Wydział M3 zaakceptuje całą promocję M1 i M2. Na wydziale M3 przetwarza się 1 szt. półproduktu M1 i 3 szt. półproduktu M2 na produkt. Obecnie rachunki wyników wydziału są następują...

Rachunkowość - Zapasy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 854
Wyświetleń: 5404

Zapasy są to nabyte w celu zbycia bądź przetworzenia lub wytworzone we własnym zakresie rzeczowe składniki majątku obrotowego. Składniki te powinny przynieść określone korzyści ekonomiczne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego. Do zapasów zaliczymy: m...

Rachunkowość - Wszelaki Aneta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Rachunkowość
Pobrań: 987
Wyświetleń: 9653

Rachunkowość to system informacyjny przedsiębiorstwa W ujęciu dynamicznym dzieli się na 3 podsystemy RACHUNKOWOŚĆ (SYSTEM) Podsystem gromadzenia danychpodsystem przetwarzania danychpodsystem prezentacji informacji Rachunkowość (definicja) To system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, ...

Podstawy rachunkowości - struktury i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Helena Kurek
 • Rachunkowość
Pobrań: 2989
Wyświetleń: 5579

Dokument ma 34 strony i porusza zagadnienia takie jak: struktura rachunkowości: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, zasady rachunkowości: zasada pomiaru pieniężnego, zasada podmiotowości, zasada kontynuacji działania, zasada kosztu historycznego, zasada dualizmu ...

Rachunkowość UE Katowice Galica

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bogumił Galica
 • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4361

1. Kapitał (fundusz) podstawowy – jest to pierwotny wkład właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy) wniesiony przy założeniu jednostki gospodarczej, ewentualnie później podwyższony. W zależności od formy organizacyjno-prawnej może przybrać postać: kapitału zakładowego (udziałowego) w spółce z ogr...

Rachunkowość - wykłady - Spółki kapitałowe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • dr Beata Bożena Romiszewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3493

1. Spółki kapitałowe – „Sztuczna” jednostka stworzona zgodnie z przepisami prawa handlowego - W spółkach kapitałowych inwestorzy mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy - Inwestor ryzykuje tylko utratę kwoty zainwestowanej w spółkę kapitałową - Wierzyciel nie może domagać się ...