rachunkowośc test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5243
Wyświetleń: 11340
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rachunkowośc test - strona 1 rachunkowośc test - strona 2 rachunkowośc test - strona 3

Fragment notatki:3. Depozyty to:
a) materiały własne przeznaczone do likwidacji
b) dostawy z zewnątrz w odbiorze
c) zapasy obce
d) żadne z powyższych
4. Narzutem odchyleń cen ewidencyjnych przypadających na rozchodowane materiały:
a) należy korygować tylko materiały zużyte
b) można nie korygować niedoborów i nadwyżek
c) nie należy korygować niedoborów i darowizn
d) żadne z powyższych

8. Jeżeli jednostka gospodarcza prowadzi ewidencję w ………….. planowanej ewidencja będzie:
a) produkcja podstawowa ct wyroby gotowe dt
b) produkcja podstawowa, rozliczenie kosztów działalności
c) produkcja podstawowa, rozliczenie kosztów działalności, odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów

RACHUNKOWOŚĆ TEST
Na jakie konto części zapasowe maszyn:
a) środki trwałe
b) c) zapasy d) żadne z powyższych
Opłacenie prenumeraty czasopisma:
a) pozostałe koszty
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) żadne w powyższych
Depozyty to:
a) materiały własne przeznaczone do likwidacji
b) dostawy z zewnątrz w odbiorze
c) zapasy obce
d) żadne z powyższych
Narzutem odchyleń cen ewidencyjnych przypadających na rozchodowane materiały:
a) należy korygować tylko materiały zużyte
b) można nie korygować niedoborów i nadwyżek
c) nie należy korygować niedoborów i darowizn
d) żadne z powyższych
Koszt wytworzenia produktu obejmuje:
a) koszty bezpośrednie, uzasadnioną część kosztów ogólnego zarządu oraz koszty magazynowania
b) koszty bezpośrednie, uzasadnioną część kosztów sprzedaży
c) koszt bezpośredni oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu d) żadne z powyższych
Konto „rozliczenie kosztów rodzajowych”:
a) występuje zawsze niezależnie od sposobu ……..
b) występuje tylko w warunkach ewidencji ……….
c) występuje w warunkach ewidencji ………. mieszanej
d) żadne z powyższych
a) b) c) d) Jeżeli jednostka gospodarcza prowadzi ewidencję w ………….. planowanej ewidencja będzie:
a) produkcja podstawowa ct wyroby gotowe dt
b) produkcja podstawowa, rozliczenie kosztów działalności c) produkcja podstawowa, rozliczenie kosztów działalności, odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów
d) żadne z powyższych
Narzut odchyleń przypadających na sprzedane produkty
a) koszt wytworzenia sprzedanych produktów, przychody ………… (ze sprzedaży)
b) przychody ze sprzedaży, odchylenie od cen ewidencyjnych
c) koszt wytworzenia sprzedanych produktów, odchylenie ……..
d) żadne z powyższych
Kont inne rozrachunki z pracownikami służy do ewidencji
a) narzutów na wynagrodzenia
b) wypłaconych zaliczek c) d) żadne z powyższych
a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) Do kosztów rodzajowych zalicza się:
a) rozliczenie kosztów
b) pozostałe koszty operacyjne
c) pozostałe koszty
d) żadne z powyższych
przedmiotem rachunkowości jest:
a) majątek jednostki gospodarczej, procesy gospodarcze
b) majątek jednostki gospodarczej, źródła pochodzenia, wynik finansowy
c) przedmiot prowadzący działalność gospodarczą


(…)

… jednostki
d) żadne z powyższych W bilansie inwestycje dzieli się na:
a) inwestycje finansowe i inwestycje rzeczowe
b) inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe
c) obligacje i papiery wartościowe
d) żadne z powyższych
Zysk wykazać może saldo:
a) dt
b) ct
c) dt lub ct
d) żadne z powyższych
Do rzeczowych aktywów trwałych nie zalicza się:
a) nieruchomości, WNIP, grunty
b) środku transportu, środki trwałe
c…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz