Test 14 - Ekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test 14 - Ekonomia  - strona 1 Test 14 - Ekonomia  - strona 2 Test 14 - Ekonomia  - strona 3

Fragment notatki:

TEST 14
1. Faza ożywienia charakteryzuje się: a) spadkiem zatrudnienia,
b) wzrostem bezrobocia,
c) spadkiem produkcji,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
2. Punkt, w którym PNB przestaje spadać, a bezrobocie przestaje wzrastać, nazywany:
a) recesją,
b) dolnym punktem zwrotnym,
c) ożywienie,
d) górnym punktem zwrotnym.
3. Stabilizacyjne oddziaływania państwa na przebieg cyklu powodują m.in.:
a) zwiększenie dynamiki wahań koniunktury,
b) zwiększenie dynamiki wzrostu PKB,
c) zmniejszenie głębokości faz spadkowych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
4. Cykle Juglara: a) trwają 6-8 lat,
b) są cyklami długimi,
c) są trendem cyklu Kitchina,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
5. Fazę kryzysu charakteryzuje: a) zbyt niska produkcja,
b) wzrost inwestycji,
c) spadek tempa wzrostu cen,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
6. Wzrost popytu inwestycyjnego w fazie zastoje:
a) spowodowany jest koniecznością wprowadzenia nowych metod produkcji obniżających koszty wytworzenia,
b) powoduje spadek dochodu narodowego,
c) powoduje spadek popytu konsumpcyjnego,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
7. Wielkość absolutnego poziomu inwestycji indukowanych w danym okresie zależy od:
a) przyrostu dochodu narodowego w okresie wcześniejszym,
b) stopy procentowej,
c) stopy podatkowej,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
8. Efekt podażowy inwestycji:
a) związany jest z powiązaniem mocy produkcyjnych w gospodarce,
b) jest uzyskiwany dopóty, dopóki inwestycje są ujemne,
c) jest związany z niedostateczną konsumpcją,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
9. Interwencja państwa ma na celu:
a) ograniczenie popytu inwestycyjnego w fazie kryzysu,
b) przeciwdziałanie wahaniom we wszystkich fazach cyklu,
c) zmniejszanie zatrudnienia w gospodarce,
d) ograniczenie popytu konsumpcyjnego w fazie depresji.
10. Restrykcyjna polityka fiskalna:
a) powoduje wzrost dochodu narodowego,
b) prowadzi do wzrostu stopy procentowej w gospodarce,
c) prowadzi do wzrostu dochodu ludności,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
11. Przyjmuje się na ogół, że stabilizujące oddziaływanie państwa na wahania cykliczne jest najefektowniejsze w przypadku prowadzenia:


(…)

… w gospodarce,
c) prowadzi do wzrostu dochodu ludności,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
11. Przyjmuje się na ogół, że stabilizujące oddziaływanie państwa na wahania cykliczne jest najefektowniejsze w przypadku prowadzenia:
a) stymulacyjnej polityki fiskalnej oraz ekspansywnej polityki pieniężnej,
b) stymulacyjnej polityki fiskalnej oraz restrykcyjnej polityki pieniężnej,
c) restrykcyjnej polityki fiskalnej oraz ekspansywnej polityki pieniężnej,
d) restrykcyjnej polityki fiskalnej i restrykcyjnej polityki pieniężnej.
12. Interwencjonizm rozwojowy: a) dotyczy m.in. kierunku badań naukowych,
b) jest interwencjonizmem ex post,
c) działa kompensująco w stosunku do wahań cyklicznych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
13. Faza hamowania w gospodarce centralnie planowanej…

TEST 14 <Cykl koniunkturalny>
1. Faza ożywienia charakteryzuje się: a) spadkiem zatrudnienia,
b) wzrostem bezrobocia,
c) spadkiem produkcji,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
2. Punkt, w którym PNB przestaje spadać, a bezrobocie przestaje wzrastać, nazywany:
a) recesją,
b) dolnym punktem zwrotnym,
c) ożywienie,
d) górnym punktem zwrotnym.
3. Stabilizacyjne oddziaływania państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz