Rachunkowość - strona 2

note /search

Podstawy rachunkowości - Elastyczność urządzeń księgowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 4865

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I Przedmiot i metody rachunkowości a) Rachunkowość - jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.) Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zar...

Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gosodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2219

Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gospodarczej   Metody badawcze w rachunkowości W rachunkowości wykorzystuje się metodę bilansową. Oznacza sposób rozumowania polegający na podwójnym podejściu do rozpatrywanych zjawisk. W rachunkowości metoda bilansowa oznacza rozpatrywanie działalnośc...

Koszty działalności jednostek organizacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1715

Koszty działalności jednostek organizacyjnych   Koszty są przedmiotem rachunku kosztów , a rachunek kosztów stanowi bardzo ważną część i rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej   Koszty działalności - równowartość z...

Operacje gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3269

Operacje gospodarcze   Operacje gospodarcze - udokumentowane, wyrażone wartościowo zdarzenia gospodarcze, które wywierają wpływ na składniki bilansu, a także sytuację finansową przedsiębiorstwa. Cechy konieczne operacji gospodarczych: Muszą być utrwalone w odpowiednim dowodzie księgowym Muszą...

Aktywa i pasywa - majątek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2324

12.03.2012 AKTYWA aktywa (majątek) - to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe aktywa w bilansie przedstawiane są zgodnie z zasadą tzw. „ wzrastającej płynności ”, czyli od najmniej do najbardziej płynnych. aktywa trwałe - to aktywa, które pozostaną w spółce dłużej niż rok. Podstawowe elemen...

Rachunkowość Gollinger-Tarajko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533

1Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: czym zajmują się finanse, polityka finansowa, gospodarka finansowa, system finansowy państwa, rodzaje systemów, system konwergencji, finanse publiczne, dobra publiczne, funkcje finansów publicznych, funkcja redystrybucyjna, funkcja alokacyjna...

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 6965

Metody: Metoda podmiotowa- rachunkowość jest prowadzona dla konkretnego podmiotu i w związku z tym klasyfikowanie iinterpretacja zdarzeń muszą być dokonywane z punktu widzenia tego podmiotu Metoda bilansowania- polega na stosowaniu określonych równań tożsamościowych co oznacza, że zmiana war...

Rachunkowość - opracowanie bilansu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2331

1. Przyjęto zakupiony środek trwały na podstawie otrzymanej faktury i dowodu OT (VAT naliczony nie podlega odliczeniu). 2. Otrzymano fakturę za zakupiony środek trwały: a) wartość netto, b) naliczony VAT. 3. Przyjęto do uŜywania zaku...

Rachunkowość - test A

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2590

Test A 1. C (nie na 100%) 2. C (nie na 100%) 3. Należności z tytułu dostaw i usług przedstawia się w bilansie: w aktywach obrotowych bez względu na termin zapłaty 18. Jakie elementy obejmują długoterminowe aktywa finansowe? Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, akcje i inn...

Rachunkowość - test B

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2100

4. Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasi...