Koszty działalności jednostek organizacyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty działalności jednostek organizacyjnych - strona 1 Koszty działalności jednostek organizacyjnych - strona 2 Koszty działalności jednostek organizacyjnych - strona 3

Fragment notatki:


Koszty działalności jednostek organizacyjnych
 
Koszty są przedmiotem rachunku kosztów , a rachunek kosztów stanowi bardzo ważną część i rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
  Koszty działalności - równowartość zużytych składników zasobów majątkowych, wykorzystanych usług obcych, a także wykorzystanej pracy ludzkiej, związane z powstaniem efektu użytecznego i tzw. normalną działalnością jednostki w wyznaczonym okresie czasu.
 
Koszty tworzą wartość
  Straty oznaczają zmniejszenie wartości składników aktywów. Będzie ono wynikało z wytworzenia wyrobów złej jakości, niegospodarności i marnotrawstwa, a także sytuacji na rynku.
Straty mogą występować z przyczyn losowych. Są to wówczas straty nadzwyczajne .
  Wydatek - zmniejszenie środków pieniężnych danej jednostki organizacyjnej. Z reguły wydatek pokrywa się z kosztem. Są jednak takie koszty, które nie generują wydatku (np. amortyzacja). Są również wydatki, które nie powodują powstania kosztu (np. spłata zaciągniętego kredytu bankowego).
  Klasyfikacja kosztów Oznacza łączenie kosztów w grupy z określonego punktu widzenia. Przyjęty punkt widzenia nazywamy kryterium podziału .
 
  Koszty: Amortyzacji - związane ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Materiałowe - związane ze zużyciem materiałów podstawowych, pomocniczych, opakowań, materiałów biurowych, gospodarczych, części zamiennych maszyn i urządzeń itd. Osobowe - związane z wykorzystaniem pracy ludzkiej, czyli zatrudnionych pracowników. Są to koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Usług obcych - to równoznaczność wykonanych usług obcych, takich jak np. usługi budowlane, konserwacyjne, remontowe, bankowe, informatyczne
 
 
Koszty
Rodzaj zużytych zasobów (kryterium rodzajowe) Amortyzacji - związane ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Materiałowe - związane ze zużyciem materiałów podstawowych, pomocniczych, opakowań, materiałów biurowych, gospodarczych, części zamiennych maszyn i urządzeń itd. Osobowe - związane z wykorzystaniem pracy ludzkiej, czyli zatrudnionych pracowników. Są to koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Usług obcych - to równoznaczność wykonanych usług obcych, takich jak np. usługi budowlane, konserwacyjne, remontowe, bankowe, informatyczne
Związek kosztów z przedmiotem odniesienia (miejsce powstawania kosztów i produkty, które są przedmiotem kalkulacji kosztów Bezpośrednie

(…)

… ewidencji i rozliczania kosztów
 
Najczęściej wyróżnia się dwa układy ewidencyjne kosztów:
Układ rodzajowy - został zbudowany na podstawie klasyfikacji rodzajowej kosztów. Obejmuje konta zespołu IV z plany kont, wśród których można wymienić:
Amortyzacja - ujmuję się na tym koncie amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zużycie materiałów i energii - ujmuje się koszty materiałowe wraz ze zużyciem nośników energii, czyli paliw, energii elektrycznej, wody, itd.
Usługi obce - ujmuje się równowartość wykorzystanych usług obcych
Wynagrodzenia - ujmuje się płace brutto pracowników
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty - np. podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne itp.
Pozostałe koszty rodzajowe - na koncie tym księguje się koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji i reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, itp. Układ kalkulacyjny - układ ten bazuje na podziale kosztów na bezpośrednie i pośrednie. W układzie tym koszty zostały zgrupowane w dwóch przekrojach:
przekrój podmiotowy - grupowane według miejsc ich powstawania, a miejscami tymi mogą być: komórki organizacyjne (np. wydziały produkcyjne w przedsiębiorstwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz