Budowa rachunku zysków i strat, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa rachunku zysków i strat, sem III - strona 1 Budowa rachunku zysków i strat, sem III - strona 2

Fragment notatki:

Budowa rachunku zysków i strat:
Przychody podstawowej działalności operacyjnej - koszty podstawowej działalności operacyjnej = wynik ze sprzedaży
+Przychody pozostałej działalności oper. - koszty pozostałej działalności oper. = wynik z działalności operacyjnej
+Przychody finansowe - koszty finansowe = wynik z działalności gosp.
+Zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne = wynik brutto
Wynik brutto- podatek dochodowy = wynik netto
Kontami niebilansowymi sa konta rynkowe i rozliczeniowe
Głównym zadaniem kont rynkowych jest dostarczanie informacji o przebiegu procesów kształtujących wynik finansowy w określonych przedziałach czasu
Przychody- należne lub uzyskane kwoty za sprzeda produkty lub towary a także otrzymnade kary odszkodowania i dary.
Koszty- wyrazone wartościowo zużycie czynników produkcji i środków i przedmiotów pracy, usług obcych pracowników oraz opłaty i podatki
Straty i zyski nadzwyczajne- skutki finansowych zdarzen powstające niepowtarzalnie poza zwykła działalnościa jednostki, najczęściej spowodowane zdarzeniami losowymi.
Księga Głowna to zespół kont syntetycznych
Rachunek zysków i strat- jest informacją o kategoriach które ukształtowały wynik finansowy. Tylko wynik finansowy łączy obie cześci sprawozdania
Straty nadzwyczajne- efekt zdarzeń trudnych do przewidzenia poza działalnościa jednostki debetowa strona konta koniec roku - Wynik finansowy
Zyski nadzwyczajne- przyrost korzyści ekonomicznych wynikających z zastałych strat nadzwyczajnych zyski powodują cząstkowy wzrost wybranych aktywów bez wzrostu zobowiązań albo zmiejszenie zobowiązań bez zmniejszenia aktywów.
Koszty proste- taki koszt który w danej jednostce gosp. nie może być podzielony na bardziej elementarne składniki
Amortyzacja- koszty wynikające ze zużycia majątku trwałego dotyczy środków trwałych dot. Wartości niemat. I prawnych
Zużycie materiałów- obejmuje koszty wszytkich zużytych w przedsiębiorstwie surowców połfabrykantów obcej produkcji.
Zużycie energii- koszty zużycia wszytkichy rodzajów energii nabytej z zew. (woda, elektryka, cieplna, gazowa)
Usługi obce- koszty zakupionych usług tzw. obróbki obcej, usług transportowych, usług remontowych, pocztowych
Wynagrodzenia- koszt płac pracowników produkcyjnych i umysłowych
Ubezpieczenia i inne świadczenia- składki z tyt ubezpieczeń społecznych, opłacane przez pracodawcę
Podatki i opłaty- wydatki o charakterze osztów z tyt opłacenia podatków od nieruchomości transport NIE VAT I DOCHODOWY!!!
Pozostałe-

(…)

… transport NIE VAT I DOCHODOWY!!!
Pozostałe- koszty czynszów za dzierżawę, opłaty ubezpieczeń majątkowych i koszty delegacji służbowych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz