Konta wynikowe i zasada ich funkcjonowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konta wynikowe  i zasada ich funkcjonowania - strona 1 Konta wynikowe  i zasada ich funkcjonowania - strona 2 Konta wynikowe  i zasada ich funkcjonowania - strona 3

Fragment notatki:

KONTA WYNIKOWE
Konta wynikowe służą do przedstawiania procesów gospodarczych jedn. gosp. i określenia wyników finansowych tej jednostki. Informacje te, są potrzebne do sprawozdania finansowego pod nazwą "rachunek wyników" Zasady funkcjonowania kont wynikowych:
służą do ujęcia procesów gospodarczych i ustalenia wyniku finansowego, powstają z pionowego podziału konta "wynik finansowy", są to szczególnego rodzaju konta korygujące powodujące zmiany dodatnie i ujemne kapitałów własnych (zysk powiększa a strata pomniejsza kapitały własne), konta wynikowe nie otwiera się stanami początkowymi, powstają w ciągu roku obrotowego z chwilą ich wystąpienia i nie wykazują salda końcowego, obroty kont wynikowych kumulujemy za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesięczne), aż do końca roku obrotowego. Na koniec roku obrotowego przenosimy je na "wynik finansowy",  Konta wynikowe nie wykazują salda, służą do ustalenia wyniku finansowego. Otwiera się je z chwilą ich wystąpienia a zamyka na koniec roku obrotowego. Konta wynikowe służą do ewidencji operacji wynikowych związanych kategoriami takich jak:
Koszty / straty nadzwyczajne
Przychody / zyski nadzwyczajne
Wynik finansowy
KONTO PRZYCHODÓW / ZYSKÓW NADZWYCZAJNYCH
Na koncie przychodów wszelkie przychody są księgowane po stronie Credit, a ich ewentualne zmniejszenia po stronie Debet. Na koncie zysków nadzwyczajnych księgowanie odbywa się tak samo. Winien Ma . Na kocie dochodów księguje się po stronie Ma przychody np. ze sprzedaży lub należności jakie mamy otrzymać za towary lub usługi które produkujemy. Powstaje wtedy powiększenie aktywów przedsiębiorstwa. (aktywa w bilansie zapis po Wn a na koncie dochodów po Ma zgodnie z zasadą podwójnego zapisu)
KONTO KOSZTÓW / STRAT NADZWYCZAJNYCH
Konta kosztów i strat nadzwyczajnych rejestrują wszelkie poniesione koszty lub straty po stronie Debet. Ich ewentualne zmniejszenia są rejestrowane na kontach kosztowych po stronie Wn
Wn Ma
Koszty to np.: zużycie składników majątku, wynagrodzenia dla pracowników.
KONTO WYNIKU FINASOWEGO
Konto to służy do konfrontacji poniesionych kosztów i strat nadzwyczajnych w stosunku do przychodów i zysków nadzwyczajnych
 Jest to konto bilansowo - wynikowe ponieważ: bilansowe - gdyż przekazuje swoje saldo do bilansu jako zysk lub stratę, wynikowe - gdyż służy do ustalenia zysku lub straty. DT
WYNIK FINANSOWY
CT
Koszty (działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, i finansowe), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz