Rachunkowość finansowa

note /search

Rachunkowość Finansowa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 5649

dr hab. Danuta Dziawgo. Notatka składa się z 62 stron. WYKŁADY RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Egzamin pisemny podaj pełną definicję zadekretuj operację uzupełnij brakujący tekst z podanych możliwości wybierz właściwe (więcej niż 1) podaj nazwę/cechy DEFINICJA RACHUNKOWOŚCI Odzwierciedlenie w mierniku...

Rachunkowość Finansowa - wykłady - bilans

 • Politechnika Lubelska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 6692

W pierwszym pliku poruszono m.in. takie zagadnienia jak: bilans, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, zobowiązania. W drugim pliku znalazły się m.in. takie tematy jak: rachunek zysków i strat, przychody i zyski, koszty i straty, rachunek zysków i strat. Trzeci plik z kolei stanowi pre...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 12957
Wyświetleń: 25683

1. Nadrzędne zasady rachunkowości: a) są podporządkowane kanonowi wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa [x] b) stanowią praktycznie występujące instrukcje (reguły) postępowania c) nie należą do norm metodologicznych języka opisu rachunkowości 2. Nieplanowany odpis amortyzacyjny r...

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2898

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Rachunkowość Finansowa 1. Wyjaśnić istotę rachunkowości finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym, możemy przedstawić sytua...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2198

3. Jaki jest zakres rachunkowości zarządczej i czym się różni od rach. fin? Rach. Zarządcza: informacje głównie przeznaczone dla kierownictwa wewnętrznego firmy opiera się na miernikach, relacjach i modelach zweryfikowanych przez ...

Referat Rachunek Zysków i Strat Rachunkowość Finan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 5936

Rachunek zysków i strat Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. 2. Pozwala na przeciwstawieniu przychodom osiągniętym z różnych rodzajów działalności kosztów poniesionych dla osiągniecia tych przychodów. Takie rozwiązanie koryguje się o zyski i straty nadzwyczaj...

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2828

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Rachunkowość Finansowa 1. Wyjaśnić istotę rachunkowości finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym, możemy przedstawić sytua...

Opracowane zagadnienia na egzamin - Majątek trwały firmy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1596

Wymień składnik majątku trwałego firmy Wartości niematerialne i prawne. Koszty poniesione przy założeniu lub rozszerzeniu spółki akcyjnej Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości nie materialne i prawne (WNiP) Zaliczki na poczet WNiP Rzeczowy majątek trwały Grunty własne Budynki i...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1806

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SYLABUS Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ciągu roku obrotowego i na koniec (wg wartości początkowej) Definicje, klasyfikacje. Wycena, amortyzacja (umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).ustalenie wysokości Odpisy z tytułu trwa...

Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1050

dr Alicja Oniszczuk 04-03-2006 Wykład I Rachunkowość jest to system ciągłego w czasie (od powstania przedsiębiorstwa do zakończenia jego działalności z jakiejkolwiek przyczyny) ewidencjonowania operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz prezentowania wyników tej ewidencji w sprawoz...