Rachunkowość Finansowa - Wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2338
Wyświetleń: 5530
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość Finansowa - Wykład - strona 1 Rachunkowość Finansowa - Wykład - strona 2 Rachunkowość Finansowa - Wykład - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Danuta Dziawgo. Notatka składa się z 62 stron.
WYKŁADY RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Egzamin pisemny podaj pełną definicję
zadekretuj operację
uzupełnij brakujący tekst
z podanych możliwości wybierz właściwe (więcej niż 1)
podaj nazwę/cechy DEFINICJA RACHUNKOWOŚCI Odzwierciedlenie w mierniku pieniężnym sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej oraz kompletne ujmowanie zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w uporządkowany sposób i za pomocą specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych i technicznych. PODSTAWA PRAWNA Prowadzenie rachunkowości w Polsce reguluje “Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r.”
“Dziennik Ustaw” nr 121/1994, poz. 591 + rozporządzenia, głównie MF, ale i NBP/KNF MSR/MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej od 01.01.2005 r.: regulowany rynek papierów wartościowych skonsolidowane sprawozdania finansowe Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza (menedżerska, kosztowa)
Rachunkowość podatkowa
- użytkownicy/cel
- prawo
-zasady wyceny
- wymiar czasowy (ex post; ex post + ex ante) Rachunkowość a Finanse FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI 1. INFORMACYJNA - główna - podstawa do oceny działalności jednostki
2. KONTROLNA - możliwa dzięki zasadzie dokumentowania każdego zdarzenia gospodarczego
3. SPRAWOZDAWCZO-STATYSTYCZNA (albo ANALITYCZNO-INTERPRETACYJNA ) - gromadzenie zbiorów informacji dla celów makroekonomicznych
4. PLANISTYCZNA ZASADY RACHUNKOWOŚCI 1. ISTOTNOŚCI dane powinny zawierać istotne relacje między wielkościami ekonomicznymi. 2. UJĘCIA MEMORIAŁOWEGO koszty i przychody ujmowane są w okresach, których dotyczą, a nie w których nastąpił wypływ/wpływ środków pieniężnych.
3. CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA domniemanie, że podmiot będzie kontynuował działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.
4. OSTROŻNOŚCI WYCENY dotyczy bieżącej wyceny majątku i kapitałów, aby pomiar nie spowodował zniekształcenia wyniku finansowego;
- elementy zysku mogą być zaliczane po ich zrealizowaniu, - należy wykazywać nawet takie koszty, które zostaną uprawdopodobnione,
- składniki majątku wycenia się po ich cenach historycznych, nie wyższych od cen rynkowych.
5. PERIODYZACJI operacje gospodarcze należy ujmować według okresów sprawozdawczych (dzień, miesiąc, kwartał, rok) 6. PODMIOTOWOŚCI przedmiot rozpatruje się z punktu widzenia podmiotu (jednostki); w jej efekcie podmioty zobowiązane są do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz