Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Statystyka - wykład 3

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Sum
  • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rachunek zysków i strat Powinien zawierać informacje...

Nowe tytuły sprawozdania finansowego

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Sylwia Silska-Gembka
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

z całkowitych dochodów zaczynającego się od zysku lub straty. - rachunek przepływów pieniężnych - sprawozdanie...

Płynność finansowa- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Kumor
  • Przepływy pieniężne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757

przedsiębiorstw. 8 przypadków dopisać ~! Badanie pionowe Analiza pionowa sprawozdania o przepływach pieniężnych...