Dzień bilansowy

note /search

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

bilansowym, które potwierdza istniejące już na dzień bilansowy zobowiązania jednostki (wymaga to skorygowania...

Różnice kursowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

@ różnice kursowe powstałe na koniec okresu sprawozdawczego @ różnice powstałe na dzień bilansowy...

Podstawowe poj_cia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Bilans-fotografia przedsiębiorstwa w ujęciu wartościowym (na dany dzień bilansowy). Lewa strona...

Definicje z UoR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

- są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1918

. sposobu publikowania sprawozdań finansowych c. zasad grupowania 3. Dzień bilansowy oznacza dzień...

Nieruchomosci inwestycyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

się 50-letni okres ekonomicznej użyteczności. Stopa amortyzacji 2%. Wartość godziwa na dzień bilansowy...