Dzień bilansowy

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

bilansowym, które potwierdza istniejące już na dzień bilansowy zobowiązania jednostki (wymaga to skorygowania...

Różnice kursowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

@ różnice kursowe powstałe na koniec okresu sprawozdawczego @ różnice powstałe na dzień bilansowy...

Podstawowe poj_cia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Bilans-fotografia przedsiębiorstwa w ujęciu wartościowym (na dany dzień bilansowy). Lewa strona...

Definicje z UoR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

- są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Głębocka
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1694

. sposobu publikowania sprawozdań finansowych c. zasad grupowania 3. Dzień bilansowy oznacza dzień...

Nieruchomosci inwestycyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

się 50-letni okres ekonomicznej użyteczności. Stopa amortyzacji 2%. Wartość godziwa na dzień bilansowy...

Należności i zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

się przy zastosowaniu kursu zamknięcia (natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy) Różnice kursowe - koszty...