Dzień bilansowy - strona 2

Kredyty bankowe - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

się według wartości nominalnej. Zobowiązania na dzień bilansowy (w tym kredyty) wycenia się w kwocie wymagającej...

Parametry i modele wyceny- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Anna Kuzior
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 693

i odzyski Cena (wartość) sprzedaży netto możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena jego sprzedaży bez...

Rzeczowe aktywa obrotow

  • Uniwersytet Warszawski
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności...