Dzień bilansowy - strona 3

Wykład - Podstawy rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Kostur
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 602

na określony moment bilansowy ( dzień bilansowy ) i w określonej formie . SUMA AKTYWÓW = SUMA PASYWÓW Aktywa...

Bilans, aktywa i pasywa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1701

, których termin zapadalności przypada w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego W zależności od tytułu...

Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5222

maklerskich i banków). Akcje na dzień bilansowy wycenia się wg następujących zasad: akcje uznane...

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 5908

przyszłych trendów sprzedaży Wartość aktywów ustalana na dzień bilansowy można wykorzystać jako potwierdzenie...

Inwestycje dł i krótkoterminowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2289

się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według: Ceny rynkowej, Niższej z cen: nabycia lub rynkowej. Wycena dłużnych...