Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych - wykład - strona 1 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych - wykład - strona 2 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład IV
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
Konta kosztów i strat
Db
Cr
1. Operacje powodujące zwiększenie kosztów i strat
2. Operacje powodujące zmniejszenie kosztów i strat
Obroty za okres sprawozdawczy
Obroty za okres sprawozdawczy
3. Stan końcowy kosztów i strat za okres sprawozdawczy
4. Przeksięgowanie kosztów i strat na wynik finansowy
Obroty Db = Obroty Cr
Konta przychodów i zysków
Db
Cr
2. Operacje powodujące zmniejszenie przychodów i zysków
1. Operacje powodujące zwiększenie przychodów i zysków
Obroty za okres sprawozdawczy
Obroty za okres sprawozdawczy
3. Stan końcowy przychodów za okres sprawozdawczy.
4. Przeksięgowanie przychodów i zysków na wynik finansowy
Obroty Db = Obroty Cr
Db. Wynik finansowy Cr.
zmniejszenia zwiększenia
Pionowy podział konta wynik finansowy.
Db Konta kosztów i strat nadzwyczajnych Cr
Db Konta przychodów i zysków nadzwyczajnych Cr
zwiększenia
zmniejszenia
przeniesienia
zmniejszenia
przeniesienia
zwiększenia
Db Wynik finansowy Cr
koszty, straty
nadzwyczajne
przychody, zyski
nadzwyczajne
Materiały - przyjmując za kryterium cel zużycia, materiały można podzielić na następujące grupy:
materiały podstawowe,
materiały pomocnicze,
paliwo,
części zapasowe maszyn i urządzeń,
opakowania,
odpadki,
Towary -to te składniki rzeczowych aktywów obrotowych, które zostały nabyte w celu ich odsprzedaży.
Wycena materiałów wg cen rzeczywistych:
cena zakupu,
cena nabycia,
Wycena materiałów wg stałych cen:


(…)

…/ sprzedaży Wynik finansowy
2 6 1. Bieżąca ewidencja kosztów produkcji.
2. Bieżąca ewidencja kosztów ogólnych.
3. Przyjęcie do magazynu wyrobów wycenionych wg kosztów wytworzenia.
4. Przyjęcie do magazynu półfabrykatów wycenionych wg kosztu wytworzenia.
5. Ustalenie na dzień bilansowy wartości produkcji w toku.
6. Przeniesienie na dzień bilansowy kosztów ogólnych na konto wynik finansowy.
Pionowy podział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz