Rodzaje kont - konta wynikowe - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje kont -  konta wynikowe - omówienie (sem II) - strona 1 Rodzaje kont -  konta wynikowe - omówienie (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

RODZAJE KONT
Konta bilansowe - konta aktywów i pasywów
Konta niebilansowe [wynikowe] - ewidencja operacji wynikowych, a więc odzwierciedlających procesy gospodarcze [konta kosztów, przychodów, zysków i strat]
Konta rozliczeniowe - charakter pomocniczy, służą rozliczenia określonej kategorii [np. Zakupu] salda niektórych z nich wykazywane są w bilansie.
Konta pozabilansowe - ewidencja zjawisk i procesów gospodarczych, które nie są przedmiotami ewidencji na kontach bilansowych.
Po dołączeniu/wydzieleniu kont, przeksztłcamy:
- aktywno-pasywne [połączone]
- syntetyczne i analityczne [przy podziale poziomym]
- korygujące [podział pionowy]
KONTA BILANSOWE
Konta aktywów [np. Materiały, Kasa, Środki trwałe, należności od obligacji]
Dt xxx Ct
Sp. Zwiększenie | zmniejszenie stanu [-]
Aktywów [+] |
Obroty Dt = | obroty Ct | Sk. Dt
.... .... Konta pasywów [np. Kapitał zakładowy, kredyt bankowy, kredyt bankowy, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.
Dt xxx Ct
Zmniejszenie stanu[-] | Sp zwiększenie stanu [+]
Obroty Dt = Kosztów [i strat]
Róne konta Koszty...straty nadzwyczajne
---------------- ---powstanie kosztu- ---------------------------------------
| + | -
Podział kont to proces przekształcenia kont polegający na powieleniu ich liczby w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o składanikach ewidencyjnych na koncie, lub o wartości tych składników.
Ze względu na cel i sposób dokonywania wyróżnia się poziomy i pionowy podział konta.
POZIOMY PODZIAŁ KONTA
Polega na podzieleniu przedmiotu ewidencji konta [np. Środków trwałych] na jego składniki [np. Budynki, budowle, maszyny] i przeznaczeniu odrębnych kont dla wyodrębionych w ten sposób składników.
W celu przeprowadzeni podziału poziomego należy wydzielić z konta podlegającego podziałowi zapisy debetowe i kredytowe dotyczące określonego, ogólniej szczegółowego przedmiotu i przenieść je n inne konto, uzyskane z podziału [analityczne]
MATERIAŁY
SP.1200 1000 (2
5000 800 (4
Materiał x materiał Y
Sp 1200 | 800 (4 1) 5000 | 1000 (2
MATERIAŁY


(…)

… przedmiotu i przenieść je n inne konto, uzyskane z podziału [analityczne]
MATERIAŁY
SP.1200 1000 (2
5000 800 (4
Materiał x materiał Y
Sp 1200 | 800 (4 1) 5000 | 1000 (2
MATERIAŁY
m.podstawowe m.pomocnicze
deski kontówka tarcica [?!] lakier okleina


RODZAJE KONT
Konta bilansowe - konta aktywów i pasywów
Konta niebilansowe [wynikowe] - ewidencja operacji wynikowych, a więc odzwierciedlających procesy gospodarcze [konta kosztów, przychodów, zysków i strat]
Konta rozliczeniowe - charakter pomocniczy, służą rozliczenia określonej kategorii [np. Zakupu] salda niektórych z nich wykazywane są w bilansie.
Konta pozabilansowe - ewidencja zjawisk i procesów gospodarczych, które nie są przedmiotami ewidencji na kontach bilansowych.
Po dołączeniu/wydzieleniu kont, przeksztłcamy:
- aktywno-pasywne [połączone]
- syntetyczne i analityczne [przy podziale poziomym]
- korygujące [podział pionowy]
KONTA BILANSOWE
Konta aktywów [np. Materiały, Kasa, Środki trwałe, należności od obligacji]
Dt xxx Ct
Sp. Zwiększenie | zmniejszenie stanu [-]
Aktywów [+] |
Obroty Dt >= | obroty Ct | Sk. Dt
.... .... Konta pasywów [np. Kapitał zakładowy, kredyt bankowy, kredyt bankowy, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.
Dt xxx Ct
Zmniejszenie stanu[-] | Sp zwiększenie stanu [+]
Obroty Dt =< obroty Ct
Sk Ct KONTA WYNIKOWE
Przychodów [i zysków]
Przychody, zyski nadzwyczajne Różne
---------------------------------------- ---------------
- | + --powstanie przychodu--> Kosztów…
… przedmiotu i przenieść je n inne konto, uzyskane z podziału [analityczne]
MATERIAŁY
SP.1200 1000 (2
5000 800 (4
Materiał x materiał Y
Sp 1200 | 800 (4 1) 5000 | 1000 (2
MATERIAŁY
m.podstawowe m.pomocnicze
deski kontówka tarcica [?!] lakier okleina

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz