Wykład - Podstawy rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawy rachunkowości - strona 1 Wykład - Podstawy rachunkowości - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości
Prof. UE dr hab. Anna Kostur
Wykład 2
I Źródła pochodzenia środków gospodarczych Kapitały ( fundusze ) własne
Kapitał podstawowy - spółka cywilna ( osoba fizyczna )
kapitał założycielski - akcyjny ( w spółkach akcyjnych )
udziałowy - w spółkach z o.o.
fundusz założycielski - wkład państwa w przedsiębiorstwa państwowe
fundusz udziałowy - wkład członków spółdzielni
Kapitał uzupełniający - tworzony z efektów gospodarczych czyli z podziału zysków Kapitał zapasowy ( rezerwowy ) - w spółkach akcyjnych i z o.o.
Fundusz zapasowy przedsiębiorstwa
Fundusz zasobowy spółdzielni
Wynik finansowy netto - strata lub zysk
Kapitały obce - przyjmują postać zobowiązań , obrazują rozmiary środków
gospodarczych które stanowią własność innych obcych jednostek .
Zobowiązania długoterminowe - okres dłuższy niż jeden rok od dnia bilansowego
Długoterminowe pożyczki , obligacje i papiery wartościowe Długoterminowe kredyty
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe - krótsze niż jeden rok
Pożyczki
Kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Fundusze specjalne - odmiana zobowiązań krótkoterminowych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Inne fundusze specjalne II Zestawienie bilansowe
Każda jednostka gospodarcza prowadząca księgi rachunkowe ( rachunkowość ) zobowiązana jest do sporządzania na każdy początek swej działalności i na koniec każdego
roku obrotowego ( 12 miesięcy ) zestawien9ia swojego majątku oraz źródeł jego
pochodzenia . Zestawienie to określa się mianem bilansu . Bilans - jest to dwustronne wartościowe zestawienie środków gospodarczych ( aktywów ) oraz źródeł ich pochodzenia
( pasywów ) sporządzane na określony moment bilansowy ( dzień bilansowy ) i w
określonej formie .
SUMA AKTYWÓW = SUMA PASYWÓW
Aktywa ( przekrój rzeczowy ) - grupują środki gospodarcze według postaci w jakiej one występują i spełnianych przez nie funkcji . Informują o sytuacji majątkowej przedsięb.
Pasywa ( przekrój finansowy ) - przedstawiają wartość tych środków według źródeł ich finansowania ( pochodzenia ) , a zatem informują nas o sytuacji finansowej przedsięb.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz