Dzień bilansowy - strona 4

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 2926

do 9 miesięcy od dnia bilansowego do 6 miesięcy od dnia bilansowego do 3 miesięcy od dnia bilansowego...

Rachunkowość finansowa - Należność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

(nominalnej). Na dzień bilansowy - wycena przy uwzględnieniu zasady ostrożnej wyceny, w kwocie wymaganej...

Bilans przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

rzeczowych-są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 mies.od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego...

Analiza przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 749

(wysokość, która jest wolna i mamy ją do dyspozycji w danym dniu bilansowym): Zasoby pieniężne...

Półprodukty i produkty w toku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

podatkiem VAT). Natomiast na dzień bilansowy należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty (łącznie...

Aktywa trwałe i obrotowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

jednostki) grupa należności wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, należności wynikające...