Dzień bilansowy - strona 5

Ustawa o rachunkowości

 • Politechnika Częstochowska
 • Rachunkowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1792

. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie...

Prawo handowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3577

są na określony moment. Najważniejszym dniem wyceny i bilansowania jest dzień bilansowy. Typowym dniem bilansowym...

Ewidencja materiałów i towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

— nie później niż na dzień bilansowy - doprowadzić do poziomu wynikającego z zastosowania rzeczywistych cen...

MSR 41 Rolnictwo- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

Składnik aktywów biologicznych wycenia się: W momencie początkowego ujęcia oraz Na każdy dzień bilansowy...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1722

przeznaczone są do zbycia lub zużycia w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego...