Wycena rezerw i ujęcie rezerw w bilansie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena rezerw i ujęcie rezerw w bilansie-opracowanie - strona 1 Wycena rezerw i ujęcie rezerw w bilansie-opracowanie - strona 2 Wycena rezerw i ujęcie rezerw w bilansie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
Wycena rezerw i ujęcie rezerw w bilansie
uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wartość
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowe
krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
WYCENA REZERW
Ustawa o rachunkowości
KSR 6
Jednostka dokonuje wyceny rezerw nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust 1 pkt 9 Uor)
Kwota na którą tworzona jest rezerwa, powinna wynikać z rzetelnego , uwzględniającego realne przesłanki, oszacowania środków zawierających korzyści ekonomiczne niezbędne do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy do przeniesienia go na stronę trzecią na ten dzień.
Czynniki które należy brać pod uwagę przy wycenie rezerw
niepewność i ryzyko- korekta z tytułu ryzyka
skutki zmian wartości pieniądza w czasie - dyskontowanie rezerw
przyszłe zdarzenia, wpływające na kwotę zobowiązania
oczekiwany zwrot części lub całości nakładów, niezbędnych do rozliczenia rezerwy, przez stronę trzecią
skutki wprowadzenia nowych przepisów prawa
przy wycenie rezerwy nie powinno się uwzględniać zysków z oczekiwanych likwidacji aktywów
WARTOŚĆ REZERWY- kwota, na którą tworzy się rezerwę, powinna stanowić najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędny do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień. bilansowy
Najbardziej właściwy szacunek- kwota, jaką jednostka gospodarcza zapłaciłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub kwota jaką jednostka zapłaciłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie przez nią obowiązku na ten sam dzień.
szacunki wyniku oraz skutki finansowe są dokonywane na drodze osądu kierownictwa jednostki, wspomaganego dotychczasowymi dotyczącymi podobnych transakcji oraz czasami raportami niezależnych ekspertów
do niepewności dotyczącej kwoty, na jaką należy utworzyć rezerwę, podchodzi się z wykorzystaniem różnych metod w zależności od okoliczności, z których zasadnicze znaczenie ma liczba obowiązków z określonego tytułu, będąca podstawą tworzenia rezerwy, Według tego kryterium wyróżnia się :
wycenę pojedynczego obowiązku oraz
wycenę grupy jednorodnych obowiązków z tego samego tytułu


(…)

… wytworzenia. W przypadku napraw których koszt przekracza 60% średniego kosztu wytworzenia produkty są wymieniane na nowe. W roku 20X0 jednostka sprzedała 42 000 szt. Wyrobów, których koszt wytworzenia wynosił 400 zł. Średnia awaryjność produktów z ostatnich 10 lat wynosiła
Drobne usterki 14%
Poważne usterki 5 %
Wymiany 4 %.
W roku 20X1 dokonano następujących ilości napraw:
drobne usterki 4 100 rzeczywisty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz