Rezerwy w rachunkowości- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwy w rachunkowości- wykład 6 - strona 1 Rezerwy w rachunkowości- wykład 6 - strona 2 Rezerwy w rachunkowości- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Rezerwy w rachunkowości dr Lucyna Poniatowska Wykład 6
Zadanie 4. Kryteria ujmowania rezerw - Remont budynku
Jednostka „A” zamierza w roku 20X0 dokonać remontu hali produkcyjnej. Szacowany koszt remontu wynosi 300 000 zł. W październiku 20X0 roku jednostka ogłosiła przetarg na wykonanie prac remontu, który został rozstrzygnięty w grudniu. Na dzień bilansowy prace remontowe nie zostały rozpoczęte.
Polecenie: Dokonać analizy decyzyjnej dotyczącej utworzenia rezerwy kosztów przyszłego remontu. Przetarg nie świadczy o tym, że musi tworzyć rezerwy ani biernego rozliczenia okresowego kosztów, bo remont nie został rozpoczęty. Jeśli remont byłby już rozpoczęty to wtedy musi tworzyć rezerwy.
Zadnie 5. Sprawa sądowa Jednostka „B” wykonała na rzecz jednostki „A” usługi związane z zaprojektowaniem i instalacją systemu sygnalizacji przejazdowej wystawiając fakturę na kwotę 492 000 zł (VAT 23%). Do 31 lipca 20X0 r. dokonano prób oraz odbioru systemu Termin płatności faktury upływał 30 sierpnia 20X0 r. W ciągu tego okresu okazało się, że sygnalizacja działa wadliwie i odbiorca odmówił zapłaty faktury do czasu usunięcia usterki. Strony nie doszły do porozumienia w związku z czym sprawę skierowano do sądu. Na 31.12 20X0 roku sprawa znajdowała się jeszcze w toku postępowania sądowego. Według opinii niezależnych ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednostka „A” przegra sprawę. W 20X1 roku prawomocny wyrok sadu nakazał jednostce „B” usuniecie usterek w systemie sygnalizacji przejazdowej , przesuwając termin zapłaty do dnia usunięcia usterek i przyjęcia systemu przez jednostkę „A” bez zastrzeżeń. Koszty postępowania sądowego pokrywa jednostka „B”.
Polecenie: Dokonać analizy decyzyjnej dotyczącej utworzenia rezerwy na odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego przez jednostkę „A” .
Analiza decyzyjna dot. utworzenia rezerwy- zapłata odsetek
Jednostka A obowiązana jest utworzyć rezerwę jeśli chodzi o odsetki, bo nie jest powiedziane, że wygra tą sprawę. tak - zdarzenie obligujące jest obecny obowiązek zapłaty odsetek, w związku z nieterminową zapłatą za wykonane prace
tak - wypływ środków jest bardzo prawdopodobny
tak - możliwy jest wiarygodny szacunek
Analiza decyzyjna dot. utworzenia rezerwy - zwrot kosztów postępowania sądowego
nie - możliwy jest obowiązek  tak - znikome prawdopodobieństwo? - nie , dlatego zobowiązanie warunkowe
*ale potem ją rozwiąże, bo decyzją sądową należności nie będzie podwyższona o odsetki, więc jednostka nie wykorzystała rezerwy
UJĘCIE REZERW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

(…)

… rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.
Rozwiązanie rezerwy na skutek wykorzystania:
 zwiększenie zobowiązań
Rozwiązanie rezerwy na skutek niewykorzystania zwiększenie:
 pozostałych przychodów operacyjnych,
przychodów finansowych,
 zysków nadzwyczajnych.
EWIDENCJA REZERW
Rozrachunki z …....
Rezerwy na ............
Pozostałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz