Przykład ustalania kosztówokresu -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykład ustalania kosztówokresu -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PRZYKŁAD USTALANIA KOSZTÓW OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Na podstawie informacji o zdarzeniach gospodarczych w firmie alfa ustalić koszty współmierne do przychodów t2 roku Zdarzenia w t1 roku: W grudniu przeprowadzono remont maszyny produkcyjnej koszt remontu netto wyniósł: 4800 zł
Założono rozliczenie tego remontu w ciągu 16 miesięcy (rozliczenia międzyokresowe czynne) Zdarzenia w t2 roku: Poniesiono koszty związane ze sprzedażą 140 000 zł
Utworzono rezerwę na naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów w kwocie 15 000 (rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów) Rozwiązanie: Koszty sprzedanych produktów: 140 000 zł
Miesięczny odpis RMC: 300 zł (4800/16)
Koszty remontu odpisane w koszty t2 roku:
3600 (300*12)
Koszty sprzedanych produktów w t2 roku:
140 000+ 3600 +15000= 158 600 zł
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz