Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 3 - strona 1

Fragment notatki:

RMK kosztów:
Czynne - twz koszty dotyczące przyszłych okresów (czyli jeżeli płacimy z góry za okres dłuższy niż 1 miesiąc, np.: polisa ubezpieczeniowa, prenumerata, podatki, abonament, czynsz). Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki są zobowiązane do stosowania zasady współmierności.
Ujmowane na koncie aktywnym, wpływają na aktywa bilansu lub w „krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”
Bierne - tzw. rezerwy na przyszłe koszty (też wynikają z zasady współmierności; np.: planowany remont, rezerwa na naprawy gwarancyjne, rezerwa na odprawy emerytalne)
Ujmowane są w pasywach, księgowane na koncie pasywnych. Wykazywane w ostatniej grupie „rozliczenia międzyokresowe”
Zadanie 7.
Zakłady wytwórcze „Razem” wykazują na dzień 1 stycznia 200X r. na koncie „rachunek bieżący” saldo 23 000 zł, a na koncie „rozliczenia międzyokresowe kosztów” saldo Dt 3 600 zł (oznaczające opłacony za pierwszy kwartał 2002 r. czynsz za dzierżawę sklepu detalicznego) oraz saldo Ct 5 000 zł (stanowiące rezerwę na naprawy gwarancyjne produkowanych wyrobów trwałego użytku - miesięczny odpis 500 zł).
W styczniu 200X roku wystąpiły miedzy innymi następujące operacje gospodarcze:
Opłacono przelewem bankowym podatek od nieruchomości (budynki hal produkcyjnych) za okres od 1.01.200x do 30.06.200X 600 zł
Otrzymano polisę ubezpieczeniową PZU. Składki za ubezpieczenie majątku od ognia za pierwsze półrocze 200X roku opłacono przelewem bankowym 7 200 zł
Opłacono przelewem prenumeratę czasopism za II kwartał 200X roku 1 400 zł
Dokonano rozliczeń międzyokresowych kosztów w części przypadającej na styczeń 200X r.
Polecenie:
Otworzyć odpowiednie konta
Zaksięgować na nich podane operacje gospodarcze w miesiącu styczniu
Rozwiązanie:
4a) 1/3 czynszu: 1/3 z 3600 = 1200 (cz)
4b) Sk Ct „rezerwy na naprawy” = 500 (b)
4c) podatek od nieruchomości za pół roku: 1/6 z 600 = 100 (cz)
4d) polisa za pół roku: 1/6 z 7200 = 1200
4e) prenumerata za II kwartał = 0 - nie dotyczy miesiąca stycznia
Sk Dt
Sk Ct
Zadanie 8
Spółka akcyjna X wykonała w marcu bieżącego roku remont żurawia i podpisała umowę na remont suwnicy. Koszt pierwszego remontu wyniósł w sumie 3 200 zł (plus VAT 704 zł), a planowany koszt drugiego remontu 7 200 zł. firma otrzymała jedną fakturę za remont żurawia w marcu na kwotę 3 904 zł (w tym VAT 704 zł) oraz drugą fakturę w grudniu za remont suwnicy na 9 150 zł (w tym VAT 1 650 zł).


(…)

… wiedząc, że:
Koszty remontów rozliczane są w ciągu danego roku kalendarzowego
Na remont suwnicy firma tworzyła rezerwę od momentu podpisania umowy orz dokonać właściwych księgowań za cały bieżący rok, oznaczając kolejne operacje numerem zgodnym z miesiącem księgowym (I - styczeń; II - luty itd.)
Rozwiązanie:
Zadanie 4
W danym roku obrotowym wartość poniesionych kosztów rodzajowych wyniosła ogółem 7 000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz