Rachunkowość zarządcza

note /search

Rachunkowość zarządcza - Koszty rodzajowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2835

Rachunkowość zarządcza - Wykłady. Wykład pierwszy. Rachunkowość zarządcza to są rozmaite rachunki mające na celu pomiar efektywności rozwijanych lub planowanych do rozwinięcia działalności w przedsiębiorstwie. To jest bardzo ważna informacja, którą dostarcza nam rachunkowość zarządcza, bo dy...

Rachunkowość zarządcza wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 3010
Wyświetleń: 8351

W pierwszym pliku przedstawiono treść wykładu nr 1, na którym omawiano m.in. następujące tematy: pojęcie, zadania i funkcje rachunkowości zarządczej; strategiczna i operacyjna rachunkowość zarządcza; rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa, klasyfikacje kosztów. W drugim pliku natomia...

Rachunkowość zarządcza.

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 5859

...Współczynnik elastyczności kosztów (e) określa o ile procent zmieni się wysokość kosztów po zmianie rozmiarów działalności o 1% i wynosi dla kosztów: - zmiennych proporcjonalnych – 1, - zmiennych progresywnych - 1, - zmiennych degresywnych – 0 (…) … przy produkcji jednego produkt...

Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 5173

Definicja rachunkowości Rachunkowość – system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach – służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych podmiotów (użytkowników). Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będącyc...

Budzetowanie kosztów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 5222

Budżetowanie  kosztów  dr Bogusława Bek-Gaik  Budżetowanie (planowanie)  kosztów   Budżetowanie  - zorganizowany sposób prowadzenia działalności  składającej się na określone zadania i etapy budowy budżetu.   Przebieg procedury budżetowania:  1. Ilość etapów w procesie budżetowania.  2. Zakres ...

Egzamin 2013 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1771

Zadanie 1. W przedsiębiorstwie X masowo produkuje się 1 wyrób. Materiały zużywane są do produkcji w całości z chwilą jej rozpoczęcia. Na koncie „Produkcja podstawowa” figurują następujące pozycje kosztów: Pozycje kalkulacyjne Remanent pocz. kosztów Rp Koszty okresu Ko Razem koszty prod. Rp+Ko ...

Zbilansowana karta dokonań

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708

Zbilansowana karta dokonań (ZKD, BALANCED SCORE CARD) Uzasadnienie koncepcji zbilansowanej karty dokonań. luka w zakresie dostosowania metod i narzędzi zarządzania operacyjnego do strategii (trudno jest pogodzić presję na napięte wyniki krótkoterminowe z realizacją celów strategicznych); coraz ba...

Zadania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1974

zad. 1 Ustal próg wartościowy i zinterpretuj go. Ks 1zł, cena 3zł, sprzedaż 15000, kjz 2zł. Oblicz o ile przedsiębiorstwo musi podnieść cenę sprzedaży aby przy sprzedaży zmniejszonej o 5000 szt zachować wyjściowy zysk. zad 2.Była tabelka w jednej kolumnie sztuki w drugiej koszty. podzielona na 7 m...

Analiza KWZ (CVP)- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3717

WYKŁAD 3 Analiza KWZ (CVP) KWZ (koszt - wolumen - zysk) CVP (cost - volume - profit) Analiza CVP Cel analizy - ustalenie odpowiedniej wielkości produkcji i sprzedaży, która zapewni maksymalizację marży pokrycia (różnicy między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi) Maksymalizacja marży...