Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza - Koszty rodzajowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Szkiłądź
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2569

Rachunkowość zarządcza - Wykłady. Wykład pierwszy. Rachunkowość zarządcza to są rozmaite rachunki mające na celu pomiar efektywności rozwijanych lub planowanych do rozwinięcia działalności w przedsiębiorstwie. To jest bardzo ważna informacja, którą dostarcza nam rachunkowość zarządcza, bo dy...

Rachunkowość zarządcza wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 6699

W pierwszym pliku przedstawiono treść wykładu nr 1, na którym omawiano m.in. następujące tematy: pojęcie, zadania i funkcje rachunkowości zarządczej; strategiczna i operacyjna rachunkowość zarządcza; rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa, klasyfikacje kosztów. W drugim pliku natomia...

Rachunkowość zarządcza.

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 5299

...Współczynnik elastyczności kosztów (e) określa o ile procent zmieni się wysokość kosztów po zmianie rozmiarów działalności o 1% i wynosi dla kosztów: - zmiennych proporcjonalnych – 1, - zmiennych progresywnych - 1, - zmiennych degresywnych – 0 (…) … przy produkcji jednego produkt...

Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4690

Definicja rachunkowości Rachunkowość – system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach – służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych podmiotów (użytkowników). Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będącyc...

Budzetowanie kosztów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 4627

Budżetowanie  kosztów  dr Bogusława Bek-Gaik  Budżetowanie (planowanie)  kosztów   Budżetowanie  - zorganizowany sposób prowadzenia działalności  składającej się na określone zadania i etapy budowy budżetu.   Przebieg procedury budżetowania:  1. Ilość etapów w procesie budżetowania.  2. Zakres ...

Egzamin 2013 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1596

Zadanie 1. W przedsiębiorstwie X masowo produkuje się 1 wyrób. Materiały zużywane są do produkcji w całości z chwilą jej rozpoczęcia. Na koncie „Produkcja podstawowa” figurują następujące pozycje kosztów: Pozycje kalkulacyjne Remanent pocz. kosztów Rp Koszty okresu Ko Razem koszty prod. Rp+Ko ...

Zbilansowana karta dokonań

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1519

Zbilansowana karta dokonań (ZKD, BALANCED SCORE CARD) Uzasadnienie koncepcji zbilansowanej karty dokonań. luka w zakresie dostosowania metod i narzędzi zarządzania operacyjnego do strategii (trudno jest pogodzić presję na napięte wyniki krótkoterminowe z realizacją celów strategicznych); coraz ba...

Zadania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mariusz Ostrowski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1694

zad. 1 Ustal próg wartościowy i zinterpretuj go. Ks 1zł, cena 3zł, sprzedaż 15000, kjz 2zł. Oblicz o ile przedsiębiorstwo musi podnieść cenę sprzedaży aby przy sprzedaży zmniejszonej o 5000 szt zachować wyjściowy zysk. zad 2.Była tabelka w jednej kolumnie sztuki w drugiej koszty. podzielona na 7 m...

Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający zarządzani...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2401

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 4 stron. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający zarządzanie Przez rachunkowość zarządczą rozumie się proces generowania informacji finansowych i niefinansowych odpowiednio do...

Analiza KWZ (CVP)- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Jolanta Rówińska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3066

WYKŁAD 3 Analiza KWZ (CVP) KWZ (koszt - wolumen - zysk) CVP (cost - volume - profit) Analiza CVP Cel analizy - ustalenie odpowiedniej wielkości produkcji i sprzedaży, która zapewni maksymalizację marży pokrycia (różnicy między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi) Maksymalizacja marży...