Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 5145
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności - strona 1 Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności - strona 2 Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności - strona 3

Fragment notatki:


Definicja rachunkowości
Rachunkowość – system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o
sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach – służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych
podmiotów (użytkowników).
Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będących własnością podmiotu i wyrażenie ich w jednostkach
pieniężnych, rejestrowanie zmian wielkości tych zasobów dokonywane okresowo, a także odzwierciedlanie
wierzytelności i roszczeń podmiotu w stosunku do otoczenia (charakter transakcyjny).
/Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów/
Funkcje rachunkowości
1) informacyjna – polega na tworzeniu informacji finansowych o procesach gospodarczych
zachodzących w jednostce
2) kontrolna – przejawia się w umożliwieniu dokonywania kontroli wykonania planów np. kosztów,
zakupów, sprzedaży itp. Pozwala także na kontrolę merytoryczną zapisów księgowych
3) analityczna – umożliwia badanie i integrację osiągniętych wyników finansowych
4) optymalizacyjna – związana jest z dostarczaniem informacji finansowych służących do
podejmowania decyzji gospodarczych zgodnie z rachunkiem ekonomicznym
5) sprawozdawcza – przejawia się w okresowym sporządzaniu sprawozdań finansowych obrazujących
całokształt działalności jednostki za określony czas.

Analizy progu rentowności i progu kosztów obojętnych są komplementarne wobec siebie, chociaż
dostarczają odmiennych informacji.
Ad. 3.
U podstaw decyzji tego typu leży porównanie oferowanej ceny zakupu z wydatkami pieniężnymi
poniesionymi na jego wytworzenie.
Ad. 4.
Decyzja tego typu wiąże się z pewnym ograniczeniem dotychczasowej działalności, a w konsekwencji z tzw.
utraconymi korzyściami z tego tytułu. W rachunku istotne dla rozpatrywanej decyzji będą utracone korzyści.WYKŁAD I
20.02.2008
Definicja rachunkowości Rachunkowość  â€“ system  identyfikacji,   pomiaru,  przetwarzania  i  przekazywania  informacji  finansowych  o sytuacji   majątkowej   i   osiągniętych   wynikach   â€“   służący   celom   sprawozdawczym   i   decyzyjnym   różnych podmiotów (użytkowników). Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będących własnością podmiotu i wyrażenie ich w jednostkach pieniężnych, rejestrowanie zmian wielkości tych zasobów dokonywane okresowo, a także odzwierciedlanie wierzytelności i roszczeń podmiotu w stosunku do otoczenia (charakter transakcyjny)./Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów/
Funkcje rachunkowości
1) informacyjna   â€“   polega   na   tworzeniu   informacji   finansowych   o   procesach   gospodarczych 
zachodzących w jednostce
2) kontrolna   â€“   przejawia   się   w   umożliwieniu   dokonywania   kontroli   wykonania   planów   np.   kosztów, 
zakupów, sprzedaży itp. Pozwala także na kontrolę merytoryczną zapisów księgowych
3) analityczna – umożliwia badanie i integrację osiągniętych wyników finansowych 4) optymalizacyjna   â€“   związana   jest   z   dostarczaniem   informacji   finansowych   służących   do 
podejmowania decyzji gospodarczych zgodnie z rachunkiem ekonomicznym
5) sprawozdawcza â€“ przejawia się w okresowym sporządzaniu sprawozdań finansowych obrazujących 
całokształt działalności jednostki za określony czas.
Sprawozdania finansowe powinny dostarczać informacji, by pomóc obecnym i potencjalnym inwestorom, a także   inny   użytkownikom   w   oszacowaniu   wartości,   terminu   i   stopnia   niepewności   wystąpienia spodziewanych wpływów z 

(…)

… informacji będących bazą do podejmowania decyzji gospodarczych
– w mniejszym stopniu podlega narzuconym rozwiązaniom prawnym
– zorientowana na działanie przyszłe
– wykorzystuje programowanie liniowe, nieliniowe, rachunek prawdopodobieństwa, metody statystyczne.
Zasada kasowa – najważniejsza zasada w rachunkowości zarządczej.
Rachunkowość zarządcza (kraje anglosaskie) a controlling (kraje niemieckojęzyczne…
…, zmiennych)
– budżetowaniem operacyjnym
– powstają koncepcje centrów zysków i centrów inwestowania, a wraz z nimi ROI, piramida Du Ponta (w
koncernie chemicznym Pierre Du Ponta – USA)
– powstają koncepcje cen transferowych (w General Motors – lata 20. XX w. - USA, E. Schmalenbach –
1903 – Niemcy)
– koncepcja progu rentowności została zaprezentowana po raz pierwszy w 1903 r.
Faza II (1950 – 1965)
– w okresie…
… dochodu, dochód rusztowy) miało wyeliminować wady ROI
– J. Hirshleifer opracował teorię cen transferowych.
2
Faza III (1965 – 1985)
to okres recesji światowej związany z kryzysem paliwowym, utraty konkurencyjności przedsiębiorstw
amerykańskich wobec japońskich
R. Kaplan (1984), a później Kaplan wspólnie z H. Johnsonem (1987) alarmują: rachunkowość traci na
istotności decyzyjnej /Relevance Lost. The Rise…
… dopasowania tej linii do tych obserwacji. Ustalamy
wysokość kosztów stałych i jednostkowych kosztów zmiennych, rozwiązując układ równań z dwiema
niewiadomymi:
n
n
∑ K i=nS  z ∑ xi
i =1
n
i =1
n
n
∑ x K =S ∑ x z ∑ x
=
=
=
i
i 1
i
i
i 1
2
i
i 1
Analizę regresji można przeprowadzić także wykorzystując arkusz kalkulacyjny Excel lub Lotus 123.
Wykorzystane kosztów stałych i zmiennych do:
1) planowania kosztów
2…

Formuła cenowa
Krótki (do roku)
a) nie niższe niż:
- koszty zmienne
techniczny koszt wytworzenia
b) koszty zmienne plus marża
c) techniczny koszt wytworzenia plus marża
d) koszty relewantne plus marża
Długi (powyżej roku)
a) nie niższe niż koszty całkowitej
b) koszty całkowite plus marża
c) koszty całkowite plus zwrot kapitału
Inżynieryjna metoda ustalania cen z wykorzystaniem macierzy Boston Consulting
… – ustalane na rożnych poziomach dla sprzedającego i kupującego. Nie można ich
zastosować w stosunku do dwóch samodzielnych podmiotów powiązanych kapitałowo.
Dopóki cena rynkowa będzie wyższa od kosztów zmiennych wytworzenia półproduktów (Cr > z), dopóty
przedsiębiorstwu jako całości opłaca się dokonywać zakupów wewnętrznych niż zewnętrznych.
Transakcje wewnętrzne będą opłacalne dla sprzedającego tak długo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz