Rachunek kosztów zmiennych- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH
Rachunek ten bazuje na podziale wszystkich kosztów
MODEL RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH
Koszty ogółem
Kz - koszty zmienne
Ks - koszty stałe
Koszty zmienne x- wielkość produkcji w danym okresie
kz- jednostkowy koszt zmienny wytworzenia
Koszty ogółem - przedstawione jako funkcja - ilość produkcji
S-przychody
p - cena sprzedaży
x - ilość produkcji sprzedanej = produkcji wytworzonej
Wzór na liczenie zysku
S - przychody
K - koszty
Marża pokrycia - służy na pokrycie kosztów stałych i ewentualny zysk
Jednostkowa marża pokrycia
p - cena
kz - jednostkowy koszt zmienny
Globalna marża pokrycia
Zwiększamy tę produkcję która ma wyższą marżę pokrycia. Może być wykorzystywana w różnych rachunkach decyzyjnych krótkookresowych (analiza finansowa). Ilościowy próg rentowności - pokazuje taką wielkość produkcji sprzedanej która pokrywa dokładnie koszty. Jeżeli sprzedaż jest powyżej tego progu osiągamy zysk, a poniżej stratę.
Ks - koszty stałe
(p - kz) - jednostkowa marża pokrycia
Wartościowy próg rentowności - jaki przychód ze sprzedaży równoważy moje koszty całkowite
Graficzna interpretacja progu rentowności
K - prosta kosztów. Wychodzi z poziomu kosztów stałych
S - krzywa przychodów (sprzedaży)
Xr - przy takiej produkcji sprzedanej, koszty i przychody są takie same. Przykład 1
Zakład (jednoosobowa działalność gospodarcza) wytwarza i sprzedaje krzesła, informacja o kosztach wytwarzania i przychodach:
Jednostkowy koszty zmienny 31 zł/szt
Koszty stałe (miesięczne) 2800 zł
Cena sprzedaży 45 zł/szt
Ilość produkcji wytworzonej i sprzedanej w danym miesiącu 300 szt
Obliczyć:
Wynik ze sprzedaży
Ilościowy próg rentowności
Wartościowy próg rentowności
Liczymy zysk: - minimum produkcji
Przy 200 szt zysk wynosi: Wartościowy próg rentowności: Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
ui - udział i-tego produktu w przychodach ogółem
Koszty stałe dzielimy przez sumę marży pokrycia dla i-tego produktu, ale te marże nie będą sumowane normalnie ale muszą być przeważone współczynnikiem udziału. Najpierw mnożymy wszystkie marże pokrycia przez współczynnik udziału dla i-tego produktu a na samym końcu sumujemy.


(…)

… wynosi 180 zł to:
Jednostkowa marża brutto wynosi 45 zł
Koszty stałe wynoszą 720 zł
Próg rentowności wynosi 100 zł
Jednostkowy koszty zmienny wyrobu wynosi 36 zł, cena sprzedaży tego wyrobu wynosi 48 zł, koszty stałe wynoszą 18 000 zł, to wartościowy próg rentowności dla tego wyrobu wynosi:
26136 zł
1500 zł
72000 zł
Ilościowy próg rentowności dla wyrobu A wynosi 2000 szt, jego cena sprzedaży wynosi 19 zł/szt, a koszty stałe wynoszą 12000 zł. jednostkowy koszty zmienny wyrobu A wynosi:
25 zł
38 zł
13 zł
Wskaźnik marży pokrycia wynosi 0,24 (24%) jednostkowy koszty zmienny wynosi 76 zł/szt, to :
Cena sprzedaży wynosi 100 zł
Próg rentowności wynosi 7600 zł
Koszty stałe wynoszą 1824 zł
Zadanie
Przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje stoły bilardowe. Miesięczna zdolność produkcyjna wynosi 110 stołów. Dane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz