ANLIZA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 4529
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ANLIZA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH - strona 1 ANLIZA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH - strona 2

Fragment notatki:


DECYZJE KRÓTKOTERMINOWE W OPARCIU O ANL IZ Ę RELACJI KOSZTÓW - ROZMIARY PRODUKCJI - ZYSK, KONCEPC JA MARŻY NA POKRYCIE, KALKULACJ A PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności = break even point (BEP, punkt zrównania, punkt krytyczny, próg zysku) Marża na pokrycie = marża pokrycia, jednostkowa marża brutto, nadwyżka cenowa Próg rentowności pokazuje zależność pomiędzy wielkością przychodów ze sprzedaży, kosztem, zyskiem a wielkością sprzedaży. z ang. COST - VOLUME - PROFIT ANALYSIS (CPV) analiza Koszty - Rozmiary produkcji - Zysk
Założenia modelu progu rentowności: Wszystkie koszty ponoszone w przedsiębiorstwie można podzielić na stałe i zmienne,
Produkcja jest jednorodna
Produkcja jest równa sprzedaży
Koszty całkowite oraz przychody ze sprzedaży są liniową funkcją wielkości produkcji
Punkt krytyczny produkcji (rentowności) : KS
Próg rentowności ilościowo =
-----------
cj - kzj
KS - koszty stałe
cj - jednostkowa cena zbytu
kzj - koszt zmienny na jednostkę
mj = cj - kzj - marża jednostkowa na pokrycie
Punkt krytyczny sprzedaży: KS + Z
Sprzedaż ilościowo przy założonym zysku =
----------
cj - kzj
wielkość produkcji - BEP ilościowo Margines bezpieczeństwa ilościowo =
------------------------------------------
x
100%
wielkość produkcji
wartość produkcji - BEP wartościowo Margines bezpieczeństwa wartościowo =
-------------------------------------------
x
100%
wartość produkcji
Marża na pokrycie (MnP) = Przychody ze sprzedaży - koszty zmienne Jednostkowa marża na pokrycie (MnPj) = Cena jednostkowa - koszt zmienny jednostkowy Marines bezpieczeństwa - wielkość, o jaką może spaść sprzedaż, zanim przedsiębiorstwo znajdzie się w punkcie krytycznym. Marża na pokrycie x 100%
Współczynnik (wskaźnik) marży na pokrycie =
-----------------------------------
(wskaźnik pokrycia)
Przychody ze sprzedaży
Marża na pokrycie jednostkowa x 100%
Współczynnik (wskaźnik) marży na pokrycie =
------------------------------------------------------
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz