Analiza progu rentowności - Próg

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza progu rentowności - Próg - strona 1 Analiza progu rentowności - Próg - strona 2 Analiza progu rentowności - Próg - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej ( w wyrażeniu ilościowym) K c = K st + k zj Q (1) gdzie: Q - produkcja (sprzedaż ) w jednostkach naturalnych w analizowanym okresie, K c - koszty całkowite analizowanego okresu, K st - koszty stałe analizowanego okresu, k zj - jednostkowe koszty zmienne w analizowanym okresie, Stąd koszt jednostkowy (k j ) k j = (2) Obliczenia progu rentowności dokonujemy wychodząc z założenia, że w tym punkcie : Qc = K c (3) oraz c = k j (4) Gdzie: c - cena zbytu Podstawiając do formuły (4) wyrażenie k j , otrzymujemy: c = + k zj (5) Stąd próg rentowności (Q opl ), wyrażony w jednostkach naturalnych, wynosi: Q opl = (6) gdzie: c - k zj - marża pokrycia (marża brutto). Margines bezpieczeństwa (M b ) M b = Q - Q opl (7) Współczynnik bezpieczeństwa ze względu na sprzedaż (W b ) : W b = (8) Współczynnik bezpieczeństwa ze względu na wykorzystanie zdolności produkcyjnej (W b(zp) ) : W b(zp) = (9) gdzie: Z p - zdolność produkcyjna w jednostkach naturalnych. Podwyższenie współczynnika bezpieczeństwa możliwe jest dzięki następującym działaniom: 1. Zwiększenie wolumenu sprzedaży, 2. Obniżenie progu rentowności poprzez: podniesienie cen zby tu, obniżenie koszów zmiennych, obniżenie koszów stałych.

(…)

… :
- graniczny poziom cen (cg) i margines bezpieczeństwa ze względu na cenę (Mb(c))
cg = Mb(c) = Graniczny poziom ceny jest to cena, która przy założonej wielkości sprzedaży i kosztach gwarantuje jedynie osiągnięcie progu rentowności. Jest to cena minimalna, poniżej której przedsiębiorstwo nie może sprzedawać swoich wyrobów, ponieważ będzie ponosić straty.
- graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych (kzj…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz