Analiza ekonomiczna

note /search

Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 6958

in. zagadnienia takie jak: analiza bilansu, bilans, aktywa, pasywa, kalkulacja podatku dochodowego, płynność finansowa, wskaźnik bieżącej płynności. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: analiza porównawcza w czasie, kapitalizacja odsetek częstsza niż raz w roku, analiza przyczyno...

Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3472

Tematem notatek jest istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, podstawowe metody, warunki i zasady interpretacji i prezentacji, źródła informacji. Dr Olga Stefko p.518 pon.10-11, wt.13-14; 7 wykładów i egzamin; I Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, podstawowe metody, warunki i zasad...

Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1876

Głównym celem biura turystycznego jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie podróżowania. Nasza oferta jest skierowana do ludzi na każdej płaszczyźnie wiekowej zarówno młodych, ale też dla tzw. Bussines class. Najwyższa jakość i szeroki asortyment naszych of...

Analiza ekonomiczna-projekt

 • Politechnika Białostocka
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4039

...I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Spółka działa pod firmą Fabryki Mebli „FORTE” Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Ostrów Mazowiecka, ulica Biała 1. Firma rozpoczęła działalność 17 czerwca 1992r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnej formie prawnej jako Spółka Akcyjna istnie...

Analiza ekonomiczna- wzory - wskaźnik poziomu zadłużenia przedsiębiors...

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 7889

Opracowanie podstawowych wzorów z zakresu analizy ekonomicznej. 4-stronicowa notatka w formacie. Wzory między innymi na: wskaźnik poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa, wskaźnik zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu, wzorcowy układ nierówności, zysk skorygowany, amortyzacja, wskaźnik zobowiązań ...

Analiza sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3290

Analiza sprawozdania finansowego Materiały źródłowe , które służą do badania zjawisk gospodarczych : 1.wewnętrzne, zawierające dane o przedsiębiorstwie 2.zewnętrzne, informacje z otoczenia przedsiębiorstwa Źródła informacji liczbowych- dane ewidencyjne: a)rachunkowość b)kalkulacja c)ewidenc...

Analiza ekonomiczna - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2520

Analiza ekonomiczna tematyka: wprowadzenie analiza porównawcza (na końcu) analiza przyczynowo-skutkowa analiza sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) analiza wskaźnikowa (5 grup wskaźników) analiza...

Płynność finansowa - wskaźnik rotacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2954

23.04.2012 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA wypłacalność krótkoterminowa firmy, zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań płynność finansowa  wypłacalność finansowa (zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem) płynność finansowa  płynność majątku (zdolność i tempo zmiany posz...

Analiza wskaznikowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2394

26.03.2012 ANALIZA WSKAŹNIKOWA podstawowe narzędzie analizy ekonomicznej; 5 grup wskaźników Sierppińska: Najszerszy wachlarz wskaźników ekonomicznych, możliwy do ustalenia na podstawie sprawozdań finansowych, jest wykorzystywany p...

Analiza ekonomiczna i swot

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2086

Podejście teoretyczne do problemu Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych technik analitycznych , służąca do porządkowania informacji . Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej . Technika analityczna S...