Płynność finansowa - wskaźnik rotacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płynność finansowa - wskaźnik rotacji - strona 1 Płynność finansowa - wskaźnik rotacji - strona 2 Płynność finansowa - wskaźnik rotacji - strona 3

Fragment notatki:

23.04.2012 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA wypłacalność krótkoterminowa firmy, zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań płynność finansowa  wypłacalność finansowa (zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem) płynność finansowa  płynność majątku (zdolność i tempo zmiany poszczególnych jego elementów na środki pieniężne)
wskaźnikami tymi zainteresowani są kredytodawcy, dostawcy towarów i materiałów Wskaźniki :
WBP - wskaźnik bieżącej płynności
WPP - wskaźnik podwyższonej płynności
WWSP - wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi
Niektórzy ekonomiści do wskaźników płynności klasyfikują wskaźniki długości cyklu omawiany przy „sprawności działania”
Różne sposoby liczenia wskaźników płynności:
AO/ZK - najmniej preferowany sposób liczenia; odpowiada na pytanie czy firma ma tyle AO aby móc spłacić te ZK
AO/ZB - są to zobowiązania krótkoterminowe pomniejszane o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności ponad 12 miesięcy
AB/ZB - to AO minus należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy - NAJBARDZIEJ PREFEROWANY
inne
Wskaźnik płynności 1  O.K.
WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI AB/ZB
wskazuje w jakim stopniu aktywa bieżące są zdolne pokryć bieżące zobowiązania
optimum to między 1,2 - 2,0
poniżej 1,2 oznacza, że firma działa z dnia na dzień i może nie być w stanie spłacić bieżących zobowiązań
zbyt wysoki wynik może oznaczać zaleganie i niewykorzystywanie jakichś zasobów
WSKAŹNIK PODWYŻSZONEJ PŁYNNOŚCI uzupełnienie WBP
(aktywa bieżące - zapasy)/zobowiązania bieżące
licznik można skorygować też i rozliczenia międzyokresowe
poprzez wyłączenie zapasów, których upłynnienie jest opóźnione i zależne od popytu na nie współczynnik ten lepiej pokazuje wypłacalność bieżącą firmy
optimum między 1,0 a 1,2
jeśli jest za wysoki to może oznaczać nieproduktywne przetrzymywanie środków pieniężnych oraz nieefektywność w ściąganiu należności
dobrze jeżeli różnica między WBP a WPP danej firmy jest niezbyt duża, jeżeli jest duża to oznacza to zbyt dużą ilość zapasów gromadzonych przez firmę
WSKAŹNIK WYPŁACALNOŚCI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH środki pieniężne/ zobowiązania bieżące
obrazuje możliwości natychmiastowego spłacenia zobowiązań bieżących wolnymi środkami pieniężnymi
poziom jest z reguły niski, około 2% czyli 0,2; jeżeli jest wyższy to znaczy, że należałoby te środki w coś zainwestować bo są nieproduktywne

(…)


struktura czasowa zobowiązań bieżących (terminowe, przeterminowane)
Biorąc pod uwagę stopnień płynności ekonomicznej aktywów, można ująć je w trzy grupy:
pierwszy stopień płynności (przyspieszony) mają środki pieniężne w kasie i banku, krótkoterminowe aktywa finansowe i inne inwestycje krótkoterminowe, zapasy wyrobów gotowych, które mogą być szybko upłynnione za gotówkę; środki pieniężne odzyskuje…
… gotowych i towarów trudno zbywalnych, zapasy produkcji niezakończonej, surowców i materiałów trudnych do zbycia, zaliczki na poczet przyszłych dostaw, należności przeterminowane i sporne oraz środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania nimi (np. subkonto funduszu świadczeń socjalnych); środki pieniężne można odzyskać w okresie 6-12 miesięcy
Skutki utraty płynności finansowej…
… = Produktywność = Obrotowość
Wskaźniki:
relacja sprzedaży do określonych zasobów lub kapitałów
wskaźnik rotacji aktywów
sprzedaż netto/aktywa razem
wielkość ta ujmuje sumarycznie wszystkie składniki majątkowe
pozwala określić efektywność wykorzystania ogółu zasobów majątkowych firmy w relacji do osiągniętej sprzedaży
problem: spółki które mają przestarzałe aktywa, prawie w całości umorzone, mogą mieć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz