Analiza ekonomiczna - strona 2

note /search

Ćwiczenia 2 - notatki z analizy ekonomicznej

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2051

ĆWICZENI A 2 . ANALIZA ZASOBÓW LUDZKICH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1 . Zasoby pracy żywej: Zawodowo czynni (zatrudnienie nominalne), Pełnozatrudnieni (zatrudnienie realne) Kategorie charakterystyczne dla rolnictwa: Pełnosprawne jednostki siły roboczej, Pełnosprawni - pełnozatrudnieni, Dyspozycyjne zas...

Przykladowy rachunek zyskow i strat

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

2009  2010  Odchylenie    RACHUNEK ZYSKÓW I  STRAT   [tys. zł]  Kwota  Wsk. str. [%]  Kwota  Wsk. str. [%]  Kwota  Wsk. str.  [p.p.]  Wskaźnik   dynamiki  [%]  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  501 858,7  100,00%  651 066,0  100,00%  149 207,30  0,00  129,73%   1. Prz...

Uwarunkowania i bariery rozwoju sektora MSP na tle nowego programu rzą...

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2541

UWARUNKOWANIA I BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP NA TLE NOWEGO PROGRAMU POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH 1. WPROWADZENIE. W wyniku transformacji gospodarczej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. W jego efekcie obecnie funkcjonuje ponad 2 mln małych i średnich przedsiębiorstw . Za przedsi...

Analiza ekonomiczna- kolokwiumA

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 WEMiF, II kolokwium, 10 czerwca 2011 r. Zestaw A 1. Znale´ ´ wszystkie ekstrema funkcji zc f (x; y) = 3 + x2 y 2 + y2 x 2 Rozwiazanie. Z warunku koniecznego istnienia ekstremum mamy ¾ 8 @f = 12x2 4y + 2; ...

Analiza ekonomiczna- kolokwium B

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 WEMiF, II kolokwium, 10 czerwca 2011 r. Zestaw B 1. Znale´ ´ wszystkie ekstrema funkcji zc f (x; y) = 5 x +1 y 2 (y 4) 2 Rozwiazanie. Oczywi´ ¾ scie y 6= 0: Z warunku koniecznego istnienia ekstremum mamy 8...

Analiza Ekonomiczna u dr Klimek

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3619

Zbiór notatek z wykładów, 36 stron w formacie *.doc, omówione zagadnienia na egzamin oraz zestaw pytań na egzamin. Przykładowe pojęcia opisane w notatce: analiza rynku, analiza konkurencji, materiały źródłowe i sposoby prezentacji wyników analitycznych, etapy badań analitycznych, analiza bilansu, w...

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Alfa - Sprawozdania finansowe

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 5614

Zawiera omówione sprawozdanie finansowe fikcyjnego przedsiębiorstwa wraz przeprowadzoną analizą wskaźnikową. Przedstawione są wzory wskaźników ich obliczenia i interpretacje. Dokładna zawartość notatki jest następująca (24 strony wraz z tabelami). Omówienie specyfiki sprawozdania finansowego: bilan...

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - firma Expander

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3934

Analiza ekonomiczna na przykładzie firmy "Expander" (nazwa fikcyjna). 19-stronicowa notatka z analizy ekonomicznej - praktyczne zastosowanie. W analizie pojawiają się takie pojęcia jak: bilans, rachunek zysków i strat, dział księgowości, wykaz środków trwałych oraz ich umorzenia, amortyzac...

Analiza rynków zagranicznych - Mechanizm równowagi rynkowej

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4893

Obszerna notatka na temat analizy rynków zagranicznych. W jej treści 3 pierwsze wykłady z przedmiotu analiza rynków zagranicznych w formacie doc. W sumie (nie licząc powtarzających się dokumentów) 22 strony wykładów. W treści wykładów z analizy rynków zagranicznych znaleźć można takie pojęcia jak: ...

Analiza ekonomiczna - opracowanie diagnostyczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3311

Analiza ekonomiczna - omówienie poszczególnych zagadnień. Notatki z analizy ekonomicznej zawarte w 26 tekstu *.doc. Poruszone zostały następujące zagadnienia: istota analizy, miejsce analizy w systemie, zakres analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie, rodzaje analiz sporządzanych przez przedsiębiors...