Analiza rynków zagranicznych - Mechanizm równowagi rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynków zagranicznych - Mechanizm równowagi rynkowej - strona 1 Analiza rynków zagranicznych - Mechanizm równowagi rynkowej - strona 2 Analiza rynków zagranicznych - Mechanizm równowagi rynkowej - strona 3

Fragment notatki:

Obszerna notatka na temat analizy rynków zagranicznych. W jej treści 3 pierwsze wykłady z przedmiotu analiza rynków zagranicznych w formacie doc. W sumie (nie licząc powtarzających się dokumentów) 22 strony wykładów. W treści wykładów z analizy rynków zagranicznych znaleźć można takie pojęcia jak:

Wykład I: definicje rynku, rynki formalne, transakcje futures, transakcje efektywne, transakcje na giełdzie towarowej, targi międzynarodowe, giełda, transakcje różniczkowe, giełdy towarowe o charakterze specjalistycznym, aukcje, przetarg, rynek lokalny, rynek regionalny, rynek zagraniczny, rynek międzynarodowy, rynek światowy.

Wykład II: Podział rynków zagranicznych ze względu na rodzaje towarów według SITC (Standard International Trade Classification), rynek paliw, surowców mineralnych i metali, rynek maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego, rynek towarów konsumpcyjnych pochodzenia przemysłowego, rynek pozostałych towarów przemysłowych, rynek towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz towarów żywnościowych, mechanizm równowagi rynkowej, prawo popytu i podaży, popyt jako funkcja liniowa, obliczenie maksymalnego utargu, maksymalizacja zysku, typy równowag, statyczna, dynamiczna, stacjonarna, równowaga ze sztywnym popytem, równowaga cykliczna, równowaga przytłumiona.

Wykład III: równowaga przytłumiona, autoregresja, cena równowagi modelu pajęczynowego, typy modeli cyklicznych, równowaga wybuchowa, równowaga periodyczna, kształtowanie się popytu i podaży, stabilizacja, odchylenia periodyczne od ceny równowagi, elastyczność popytu i podaży na rynkach zagranicznych, elastyczność cenowa zwykła, elastyczność dochodowa, elastyczność krzyżowa, wskaźniki elastyczności obrotów.

Analiza Rynków Zagranicznych
Wykład I- 22.02.08
Rynek- wieloznaczne, pochodzi od słowa niemieckiego ring (rynek, targ), było określane do miejsca regularnych spotkań handlowych ( w średniowieczu)
Definicja historyczna
Miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. W tym znaczeniu rynkiem są : place targowe, bazary, sklepy, galerie.
Definicja geograficzna To obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupów i sprzedaży. Obszar o podobnej sieci handlowej o zbliżonych cenach artykułów i podobnym profilu dokonywania zakupów.
Definicja ekonomiczna
Rynek to ogół warunków ekonomicznych w których dochodzi do zawierania transakcji pomiędzy kupującymi, którzy reprezentują potrzeby i dysponującymi funduszami nabywczymi a z drugiej strony mamy sprzedających, którzy oferują towary i usługi.
Rynki formalne
Instytucje które organizują obrót towarami w ściśle określonych miejscach w określonym czasie i według ustalonych reguł zachowania się kupujących i sprzedających ( giełdy, aukcje, przetargi, jarmarki)
Jarmark
Z języka niemieckiego ( jahr- rok, mark- rynek), wywodzi się ze średniowiecza, cechą była ich regularność, odbywały się w tym samym miejscu i w regularnych odstępach czasowych, były to place kościelne, które się odbywały przed ważnymi świętami.
Na jarmarkach handlowano towarami rodzimego pochodzenia: wełny, skóry, len, konopie, konie
Targi ( Szampania), targi genewskie, tarki lyońskie, targi frankfurckie, targi antwerpskie
Targ wzorcowy- to targ w którym towar występuje w postaci wzorców standardowych i próbek. Znane targi wzorcowe: Paryż- 1904, Lyon-1916, Bazylea-1917
Targi międzynarodowe Handluje się określonym typem produktu. Najbardziej znane to : Frankfurt nad Menem, w Brukseli, w Kolonii, w Paryżu, w Mediolanie. W Polsce najba

(…)

…- jest to stosunek cen dóbr importu do ceny dóbr eksportowanych. Wskaźnik TOT pokazuje siły nabywczej eksportu w stosunku do importu w danym kraju.
Rynek międzynarodowy
System powiązań import-eksport pomiędzy krajami należącymi do różnych ugrupowań powstałych na bazie międzynarodowego podziału pracy np. strefa wolnego handlu Rynek światowy
To zunifikowany obszar obejmujący trwałe strony wymiany pomiędzy…
… organizująca aucie to aukcjoner. Formą zabezpieczenia przed wycofaniem się z transakcji przez kupującego to wadium. Jednostki towaru to tzw. loty. Bardziej znane aukcje wełny- Sydney, Melbourne, Liverpool, Londyn
Aukcje herbaty- Kalkuta, Kolombo, Londyn, Amsterdam
Futra- Leningrad, Lipsk, Montreal
Skóry sezonowe- Londyn, Nowy Jork, Amsterdam
Drewno- Hawr (Le Havre), Londyn
Tytoń- Amsterdam, Rotterdam, Nowy Jork
Diamenty- Amsterdam, Antwerpia, Nowy Jork
W Polscke są to aukcje koni w Janowie Podlaskim (krwi arabskiej) a także aukcje w Książu, Sopocie i Łącku.
Przetarg
Forma rynku zbliżona do aukcji, celem jest zebranie najkorzystniejszej oferty na sprzedaż lub kupno na ogół maszyn, urządzeń lub na wykonanie określonych robót. Jednostka organizująca przetarg przywilej swobody wyboru oferty…
…. Podstawową jednostką jest kontrakt np. jeden kontrakt pszenicy na giełdzie w Winnipeg w Kanadzie to 5000 buszli około 17 600 litrów ( na europejskie), jeden kontrakt kawy na giełdzie w Nowym Jorku to 250 worków po 58,8 kg każdy.
Kupno i sprzedaż odbywa się poprzez wywoływanie cen i zapisywanie ich. Ostatecznie zawarcie kończyło się kontraktem, zapisaniem noty przez maklera giełdowego.
Transakcje na giełdzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz