Wadium

note /search

Wadium

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

WADIUM WADIUM (art. 704 KC) to dodatkowe zastrzeżenie umowne zamieszczane przez organizatora...

Etapy postepowania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

nieruchomości w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątków złotych. Wadium - wpłacanie wadium to warunek...

Przetarg nieograniczony

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1659

; -informację na temat wadium; -kryteria oceny ofert i ich znaczenie; -miejsce i termin składania ofert; -termin...

Zawieranie umów

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

(jakie elementy będą grały decydującą rolę - np. cena, warunki płatności, dostawy) wadium - jeśli jest wymagane...