Wadium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wadium - strona 1

Fragment notatki:

WADIUM
WADIUM (art. 704 KC) to dodatkowe zastrzeżenie umowne zamieszczane przez organizatora aukcji lub przetargu, polegające na obowiązku wpłacenia przez przystępujących do aukcji/przetargu określonej sumy pieniężnej (zwykle % od wartości przedmiotu zawieranej umowy) albo ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty (np. przez udzielenie poręczenia) pod rygorem niedopuszczenia do aukcji/przetargu.
W przypadku wpłaty wadium przystępujący do aukcji/przetargu stają się jego uczestnikami.
Wadium ma tejn skutek, że:
jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia;
w pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa;
jeżeli jednak organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Z powyższego wynika zatem, iż zastrzeżenie wadium uchyla możliwość dochodzenia zawarcia umowy w drodze sądowej. Konstrukcja prawna wadium jako swoiste, dodatkowe zastrzeżenie umowne najbardziej zbliża się do instytucji zadatku uregulowanego w art. 394 KC. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz