Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

note /search

Finanse przedsiebiorstw

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 6083

doc zajmuje 166 stron i zawiera kompletne notatki z wykładów z przedmiotu Finanse publiczne prowadzonego przez prof. zw. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają m.in. następujące tematy: funkcjonowanie...

Historia Stosunków Międzynarodowych

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 2639
Wyświetleń: 6475

1.Co to jest HSM - relacje między państwami i narodami oraz zmiany w czasie procesu kształtowania się, określonego stopnia ładu w skali regionalnej i globalnej. Stosunki międzynarodowe są prowadzone przez takich uczestników jak: państwa, narody, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodow...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3661

Powyższa definicja ma trzy elementy: a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa, b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni, c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwi...

Wyroki w sprawie dóbr osobistych przed ETPC

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2296

Case of Stanev v. Bulgaria (Application no. 36760/06) Judgment Strasbourg, 17 January 2012 GRAND CHAMBER CASE OF STANEV v. BULGARIA ( Application no. 36760/06 ) JUDGMENT STRASBOURG 17 January 2012 This judgment is final but may be subject to editorial revision. In the case of Stanev v. Bulga...

Testy Polska w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 5677

Strefa wolnego handlu- jest to najniższa forma integracji. Kraje te zniosły cła i ograniczenia w handlu wzajemnym NAFTA ,CEFTA ,EFTA(1960)-4 kraje ,które nie są w Unii(Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria i Islandia.).Zniosły cła ale na towary przemysłowe, na niektóre towary rolne cła pozostały. ...

Organizacja notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3878

...W nauce o organizacji stosowane są różne stopnie opisu organizacji. Niektóre opisują ją w sposób wycinkowi. Ewentualnie mogą kompleksowo opisywać organizację, bardziej ogólnie, wykorzystują związki przyczynowo-skutkowe danego działania. Jeżeli chce się przestawić problem jest on upraszczany =...

Prawo pracy - rozwiązany test

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo pracy
Pobrań: 2667
Wyświetleń: 9219

...W czasie trwania umowy na czas określony: a. Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy w ramach tej samej umowy o pracę b. Istnieje ustawowy zakaz zawierania dodatkowych uzgodnień co do czasu trwania umowy o pra...

Materialne prawo karne i wykroczeń - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Materialne prawo karne i wykroczeń
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 5614

...Prawo karne- prawo do karania Przestępstwo: Art. 1 Czyn bezprawny, karny, zawiniony Stopień społecznej szkodliwości wyższy Wykroczenie: Art. 1 Nie ma elementy zawinionego Czyn zabroniony, karalny Czyny zabronione- negatywna reakcja art. 39... ...Godzenie się: Teoria obojętności ...

Nauka o państwie - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 10682

docx zawiera 33 strony wykładów z przedmiotu nauka o państwie, który prowadzi prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Swoimi zagadnieniami obejmuje takie tematy jak: funkcje nauki o polityce, konfliktowe i integracyjne koncepcje pochodzenia państw...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4515

Jak kształtować kompetencje przyszłych przedsiębiorców – biznesmenów? Istnieje obawa, że o ile nauczyciele akademiccy potrafią kształcić specjalistów – analityków (pracowników najemnych) dla potrzeb gospodarki, o tyle znacznie gor...