Testy Polska w UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 5677
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy Polska w UE - strona 1 Testy Polska w UE - strona 2 Testy Polska w UE - strona 3

Fragment notatki:


Strefa wolnego handlu- jest to najniższa forma integracji.
Kraje te zniosły cła i ograniczenia w handlu wzajemnym NAFTA ,CEFTA ,EFTA(1960)-4 kraje ,które nie są w Unii(Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria i Islandia.).Zniosły cła ale na towary przemysłowe, na niektóre towary rolne cła pozostały.

Unia celna-wyższa forma integracji. Wprowadzona wobec krajów trzecich. Prowadzą wspólną politykę handlową na szczeblu międzynarodowym .Od 1968-wspolna taryfa celna w ramach EWG: Włochy, Francja, Niemcy, kraje Beneluksu . Były wówczas 4 taryfy celne, które zastąpiono jedną taryfą celną
1 styczeń 1970-Wspólna polityka handlowa(WPH)...
1. Które z określeń dotyczące WPH jest prawdziwe?
c)decyzje w zakresie WPH zapadają większością kwalifikowaną w R UE
d)środki antydumpingowe i antysubwencyjne sa regulowane na szczeblu WE

2.Największy zakres preferencji wazjemnych przyznanych przez UE P3 dotyczy:
a)Turcji 1 (także Andora i San Marino)
d)EFTA 3
f)EOG 2
(wymienione w kolejności od największych do najmniejszych preferencji wazjemnych)
i na czym polegają:
- polegają na utworzeniu Uni Celnej z tymi krajami...
5. Ograniczenia produkcji (limity-kwoty) występują w UE na rynku: mleka i cukru.
Konsekwencje przekroczenia limitów: Na rynku mleka od 1984 roku każdy kraj posiada tzw. kwoty mleczne, po przekroczeniu których ponosi kary finansowe. Na rynku cukrowym natomiast konsekwencją jest eksport bez dotacji...
4. Sankcje mogą wywołać subsydia:
a).Specyficzne
b).Czerwone
c).Jakie to sankcje: cła wyrównawcze?...
WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA – definicja:
• Wg. Komisji Europejskiej – ogół środków regulujących handel z krajami trzecimi
• Wg. Rady Unii Europejskiej – ogół środków, których celem...

Czermińska Małgorzata 1. .Zaznacz terytoria należące do WE: a). Wyspy kanaryjskie 2. W TARIC towary są szeregowane: a). Inaczej - zgodnie z nomenklaturą scaloną (CN) 3. Do środków protekcji uwarunkowanej zalicza się miedzy innymi: a).Środki dokonywane na warunkach nieuczciwych, czyli… cła¬ anty dumpingowe, cła anty subwencyjne, cła tymczasowe, kwoty taryfowe, zobowiązania cenowe. b). Postępowanie przeciwko nadmiernemu importowi¬ c). Ich istotą jest: ochrona rynku wewnętrznego wspólnoty przed niekorzystnym działaniem (szkodą) wynikającym z importu po cenach zaniżonych 4. Sankcje mogą wywołać subsydia: a).Specyficzne b).Czerwone c).Jakie to sankcje: cła wyrównawcze? 5. Zaznacz kraje, którym WE przyznała największe dwustronne preferencje handlowe (celne) a). CEFTA b). EFTA c). Największy zakres preferencji handlowych (jednostronnych) dotyczy krajów AKP 6. Które postanowienia RU dotyczą UE: Związanie ceł na towary¬ rolne i przemysłowe Redukcja ceł na towary rolne i przemysłowe¬ ¬ Taryfikacja polega na zastąpieniu wszystkich środków poza taryfowych stawkami celnymi. 7. Które z określeń dotyczących WPH jest prawdziwe: ¬ Decyzje w zakreśl WPH podejmuje się zwykła większością głosów, np. w zakresie nakładania ceł anty dumpingowych i anty subwencyjnych. Decyzje w zakresie¬ WPH podejmuje się kwalifikowaną większością głosów, np. zmiana taryfy celnej Postępowanie anty dumpingowe i anty subwencyjne są regulowane na szczeblu¬ wspólnoty 8. Zaznacz skutki przyjęcia WPH przez Polskę Spadek¬ średniego poziomu stawek KNU na towary przemysłowe Zniesienie cel na¬ artykułu rolne w handlu z krajami, UE Przyznanie większej ilości krajów¬ niż dotychczas preferencji celnych Inne utrata autonomii w zakresie WPH -¬ kompetencje te przejęły organy wspólnoty; unia c

(…)

… podpisano porozumienie o utworzeniu EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) weszło w życie w 1994 roku między 3 krajami EFTA (Norwegia, Lichtenstein, Islandia ) i Wspólnotą.
EOG- czyli wspólny rynek z czterema swobodami ( swobodny przepływ towarów przemysłowych ,osób, usług i kapitału). Nie jest to Unia Celna !!!, kraje EFTA stosują własne taryfy celne Kraje Europy środkowo- wschodniej Wspólnota w latach '90…
… w Portugalii w 1992, weszło w życie w 1994-utworzenie Wspólnego Rynku ,tworzą go kraje Unii Europ. I kraje EFTA bez Szwajcarii
1 styczeń 1993-Wspólny Rynek na mocy Jednolitego Aktu Europ.- przewidywał do1992r utworzenie Wspólnego Rynku
-swobodny przepływ towarów (tylko przemysłowych)
Wspólne systemy certyfikacji-dyrektywa nowego podejścia znak ,,CE,,
Brak barier handlowych
Wspólne wymogi
SAD-jednolity…
… WOLNEGO RYNKU - 1) SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW BARIERY:  FIZYCZNE - • Kontrole celne (zlikwidowane w 1993 r.) • Ograniczenia ilościowe (zniesione w 1968 r.) • Różne dokumenty przy odprawie celnej (zastąpione przez SAD - 1988 r. Jednolity Dokument Administracyjny w handlu z krajami trzecimi) • INTRASAT - rejestracja obrotów wewnętrznych w UE związana z podatkiem VAT  FISKALNE - • Różne systemy podatkowe…
… KOMITET STANDARYZACJI ELEKTROTECHNICZNEJ (CENELEC) - normy elektrotechniczne 3) EUROPEJSKI INSTYTUT NORM TELEKOMUNIKACYJNYCH (ETSI) - normy telekomunikacyjnej SYSTEM HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli - dotyczy artykułów żywnościowych - sposoby eliminacji zagrożeń i bezpieczeństwo żywności na każdym etapie jej produkcji. OKRESY PRZEJŚCIOWE DOSTOSOWAWCZE DO SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TOWARÓW…
…. - utworzenie wspólnego rynku na podstawie postanowień zawartych w Jednolitym Akcie Europejskim. CHARAKTERYSTYKA: • Zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych w handlu wewnętrznym • Wprowadzenie czterech swobód wolnego rynku - swoboda przepływu osób, usług, towarów i kapitału • Wspólna polityka handlowa w stosunku do krajów trzecich • Ujednolicenie taryfy celnej w stosunku do krajów trzecich CZTERY SWOBODY…
… antydumpingowe ( głównie z Chin ,towary: tekstylia ,obuwie…)
-kontyngenty taryfowe( pewna ilość towarów na które stosuje się niższe cła )
-plafony taryfowe
*pozataryfowe:
-kontyngenty nietaryfowe -ograniczenia ilościowe ( nie używa się już takiego nazewnictwa)
-limit towarów do wywozu ,przywozu
-nadzór statystyczny, uprzedni ,następczy
Wykład 2 27.02.2007r
WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA W UNII EUROPEJSKIEJ
Pojawiła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz