Polska w UE - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w UE - wykłady - strona 1 Polska w UE - wykłady - strona 2 Polska w UE - wykłady - strona 3

Fragment notatki:... Wspólna polityka handlowa – definicja:
• Wg. Komisji Europejskiej – ogół środków regulujących handel z krajami trzecimi
• Wg. Rady Unii Europejskiej – ogół środków, których celem jest wsparcie handlu zagranicznego
• Wg. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – ma charakter wspólnotowy i ponadnarodowy ...

...Cłem antydumpingowym – jego górną granicę wyznacza marża. Możliwości obejścia cła: metoda montażu – import części, montaż w kraju przeznaczenia, absorpcja – eksporter obniża cenę importerowi, ilość towaru dostosowuje się do wielkości cła
Zobowiązaniem cenowym eksportera – zamiast cła eksporter zobowiązuje się eksportować powyżej ustalonej przez UE ceny ...


Polska w UE WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA - definicja: • Wg. Komisji Europejskiej - ogół środków regulujących handel z krajami trzecimi • Wg. Rady Unii Europejskiej - ogół środków, których celem jest wsparcie handlu zagranicznego • Wg. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - ma charakter wspólnotowy i ponadnarodowy OBSZARY WPH: 1) AUTONOMICZNY - • Decyzje kwalifikowaną większością - np. zmiana taryfy celnej • Decyzje zwykłą większością - np. postępowanie przeciwko nadmiernemu i nieuczciwemu importowi (postępowanie antydumpingowe, antysubsydyjne - uregulowano to na Rundzie Urugwajskiej - 1994 r. - wtedy też związano cła na towary rolne i przemysłowe) 2) TRAKTATOWY - • Tworzony na mocy międzynarodowych umów • Decyzje dwustronne Wspólnoty Europejskiej i krajów trzecich ( 1 - negocjacje, obserwatorem jest PE, 2 - akceptacja umowy przez RUE większością kwalifikowaną) ZAKRES PODMIOTOWY WPH - JEDNOLITE ZASADY ART. 133 (podstawy prawne WPH - Art. 131 - 134, Art. 300 - przepisy ogólne i końcowe) - • Zawiera zespół środków nakierowanych na utrzymanie równowagi płatniczej w UE • Zawieranie układów celnych i handlowych • Ustalanie wspólnej taryfy celnej • Ujednolicanie środków ochrony rynku wewnętrznego i polityki eksportowej INSTRUMENTY WPH - 1) TARYFOWE • CŁA - (importowe, eksportowe, ad valorem - od wartości, specyficzne - od ilości, mieszane). Wspólna Taryfa Celna ustalona w 1969 r.) 2) PARATARYFOWE • KONTYNGENT CELNY - (ustalany przez KE) określa ilość towarów, wobec którego stosuje się niższą stawkę • CŁA ANTYDUMPINGOWE - podwyższenie ceny towaru importowego • CŁA DUMPINGOWE - obniżenie ceny eksportowej • SUBSYDIA - dopłaty do eksportu 3) POZATARYFOWE • KONTYNGENT ILOŚCIOWY - limit towarów dopuszczonych do przywozu lub wywozu (embargo = 0). Wyróżniamy kwotę importową i eksportową • LICENCJA - zgodna na przywóz lub wywóz określonej ilości towaru. Towarzyszy kontyngentowi ilościowemu ŚRODKI OCHRONY RYNKU WEWNĘTRZNEGO - A) TARYFA CELNA - TARIC - zintegrowana taryfa celna w wersji elektronicznej. Towary szeregowane są tu zgodnie z nomenklaturą scaloną CN (8 cyfr) ZHARMONIZOWANY SYSTEM KODOWANIA I OZNACZANIA TOWARÓW (HS) - powstał w 1989 r., złożony jest z 21 sekcji, które dzielą się na 98 działów (77 i 99 dział są puste, działy 1 - 24 = artykuły rolne i spożywcze, działy 25 - 98 = artykuły przemysłowe), a te z kolei na pozycje i podpozycje. TARYFA CELNA dzieli się na stawki: • KONWENCYJNE - wobec krajów z KNU, a w szególności WTO

(…)

… miesiąca = 50 E, po 8 miesiącu = 80 E 3) RYNEK WIEPRZOWY  Regulacja cen - • Ceny interwencyjne - warunkowe • Ceny podstawowe - zależą od cen pasz  Regulacje interwencyjne - • Skup interwencyjny warunkowy • Subwencje do prywatnego przechowywania mięsa 4) RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH (UE - 24% produkcji światowej)  Regulacja cen - • Produkcje limitowane dla poszczególnych krajów - KARY FINANSOWE za przekroczenie limitu (1984 r. - regulacje kwotowe) • Corocznie ustalana cena kierunkowa • Corocznie ustalana cena interwencyjna  Regulacje interwencyjne • Obligatoryjny skup interwencyjny dotyczący masła, odtłuszczonego mleka w proszku, niektórych serów • Subwencje za prywatne składowanie masła, śmietany i mleka 5) RYNEK CUKRU (buraki, trzcina cukrowa)  Regulacja cen - • Rynek samofinansujący się • Cena…
…, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia,  KRAJE BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (MAGHREB, MASHREK) = Tunezja, Algieria, Maroko, Liban, Syria, Egipt, Jordania, Jemen + Izrael. CEFTA - • 1973 r. - Strefa Wolnego Handlu - tylko towary przemysłowe • Klauzula Ewolucyjna - umowa o zacieśnieniu współpracy • 1992 r. - O'porto - utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje CEFTA + kraje WE) - wspólny rynek…
… zboża wpływają na ceny pasz, a te na ceny mięsa • Cena interwencyjna • Cena progu  Regulacje interwencji - • Skup interwencyjny - dodatki lub potrącenia w zależności od jakości zboża • Bezpośrednie subwencje - płatności hektarowe pod warunkiem wyłączenia gruntów spod uprawy: PRODUKCJA ROŚLINNA - 63 E/tona ROŚLINY BIAŁKOWE - 72,5 E/tona 2) RYNEK WOŁOWY I CIELĘCY  Regulacja cen - • Ceny interwencyjne…
Akcie Europejskim. CHARAKTERYSTYKA: • Zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych w handlu wewnętrznym • Wprowadzenie czterech swobód wolnego rynku - swoboda przepływu osób, usług, towarów i kapitału • Wspólna polityka handlowa w stosunku do krajów trzecich • Ujednolicenie taryfy celnej w stosunku do krajów trzecich CZTERY SWOBODY WOLNEGO RYNKU - 1) SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW BARIERY:  FIZYCZNE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz