POLSKA w UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 7679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLSKA w UE - strona 1 POLSKA w UE - strona 2 POLSKA w UE - strona 3

Fragment notatki:

Dane notatki zawierają testy wyboru na egzamin dotyczące Polski w Unii Europejskiej, na część z tych pytań udzielone są już również odpowiedzi. Materiały zawierają również notatki z danego tematu. W pytaniach poruszane są takie kwestie jak: obszary celne WE, TARIC, subsydia a sankcje, produkty akcyzowe w UE, okresy przejściowe, unijny system ochrony SPC, Rabat Brytyjski, WPH, bezwarunkowa i warunkowa interwencja, dopłaty inwentarzowe, skup inwestycyjny, strefy wolnego handlu, limity produkcji, system IACS, drugie domy. W notatkach z wykładu opisane są take zagadnienia jak: Wspólna Polityka Handlowa, Wspólna Polityka Handlowa, WPH, rodzaje umów handlowych i gospodarczych, umowy handlowe, umowy mieszane, wybrane instrumenty WPH, środki ochrony rynku wewnętrznego, stawka celna, TARIC, import z państw WTO, ceny dumpingowe, instrumenty wspierania eksportu, traktowa polityka handlowa Unii Europejskiej, skutki przyjęcia WPH przez Polskę, Wspólna Polityka Celna, rynek wołowiny i cielęciny, rynek mleka i produktów mleczarskich, rynek cukru, system dopłat w Polsce, funkcjonowanie wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Polska w UE - pytania
i zagadnienia na egzamin
1. Które z określeń dotyczące WPH jest prawdziwe?
a)decyzje WPH wymagają zawsze jednomyślności Rady UE
b) decyzje w zakresie WPH zapadają zwykła większością głosów w R UE
c)decyzje w zakresie WPH zapadają większością kwalifikowaną w R UE
d)środki antydumpingowe i antysubwencyjne sa regulowane na szczeblu WE 2.Największy zakres preferencji wazjemnych przyznanych przez UE P3 dotyczy: a)Turcji 1 (także Andora i San Marino)
b)krajów KNU
c)krajów basena morza śródziemnego
d)EFTA 3
e)krajów AKP
f)EOG 2
(wymienione w kolejności od największych do najmniejszych preferencji wazjemnych)
i na czym polegają:
- polegają na utworzeniu Uni Celnej z tymi krajami
3.Najwięsze preferencjie je jednostronne zosrtały przyznane a) krają AKP
polegają na: pomocy finansowej, udzielaniu preferencyjnych kredytów, bezcłowy rynek dla niektórych towarów
4.Które z określeń o EOG jest prawdziwe?
a)jest to Unie Celna
b)jest to wspólny rynek czyli...swoboda przepływu towarów, osób, usług, kapitału
c)należa do niego kraje UE i EFTA ...z wyjątkiem szwajcari
d)należy do niego między innymi Polska
5.Z kim UE tworzy lub tworzyła strefy wolnego handlu i co to oznacza?
-EFTA
-CEFTA
-Lit, Łot, Est,
-Chile, Mexyk
-kraje byłej Jugosławi
Polega na zniesieniu ceł w handlu wzajemnym na tow. Przemysłowe
6.Konsekwencje przyjęcia WPH przez Polskę:
a)przyznanie większej ilości krajów preferencji KNU
b)stosowanie WTC z krajami UE
c)stosowanie WTC w handlu z P3
d)wzrost średniego poziomu stawek calnych
e)spadek poziomu stawek celnych
f)zniesienie ceł na towray rolne w handlu wzajemnym
g)przekazywanie częsci wpływów z ceł do budżetu UE ...75%
h)inne....
-przyjęcie TARIC
- Kodeksu celnego
-utrata autonomi z wakresaie kształtowania polityki handlowej
-SAD
7.Zaznacz kraje których status celny po wejsciu Polski do UE zmienił się/nie zmienił się
a)USA
b)Chiny
c)WNP
d)Chile
e)Izrael
f)CDC
8.Rynek rolny charakteryzujący się bezwarunkowa/warunkową interwencją to:
a)rynek zbóż
b)rynek roslin oleistych i białkowych
c)rynek wołowiny i cielęciny
e)rynek mleka i cukru
Bezwarunkowa interwencja polega na:
-prowadzeniu obligatoryjnego (obowiązkowego) skupu interwencyjnego, rolnik ma gwarancje zbytu
Warunkowa interwencja polega na:
-brak gwarancji zbytu, skup uruchamiany pod pewnymi warunkami (np. gdy ceny spadną poniżej określonego poziomu

(…)

… terytoria nie należące do obszaru celnego WE:
- Grenlandia
- Wyspy Kanaryjskie
- Monako
- Wyspy Owcze
- Watykan
Jakie stawki celne występują w TARIC:
- autonomiczne
- konwencyjne
- żadne z nich
Które są stosowane najczęściej …………………………………………..
Które z określeń dotyczących WPH jest prawdziwe:
- decyzje w zakresie WPH muszą zawsze zapaść w Radzie jednomyślnie
- decyzje w zakresie WPH Rada podejmuje zwykła…
…: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Proszę określić jakie dopłaty dostanie Polski rolnik jeśli uprawia 1 ha pszenicy, 7 ha rzepaku i 3 ha buraków cukrowych oraz posiada 4 ha sadu i 5 ha łąk:
Minimalna cena w imporcie niektórych artykułów rolnych UE to cena:
- interwencyjna
- progu
- docelowa (kierunkowa)
13. Rynek rolny UE na którym obowiązkowa interwencja wewnętrzna jest połączona z interwencją zewnętrzną to:
- rynek zbóż
- rynek…
… rolnik jeśli uprawia
2 h rzepaku 3 h grochu, 5 h przenicy 2 h owsa 6 h bur cukrowych 3 h lasów 3 h łąk - dopłaty podstawowe do powierzchni - wszystko oprócz lasów dopłaty dodatkowe z tyt. Produkcji roślinnej- groch, przenica owies dopłaty dodatkowe z tyt. Produkcji zwierząt - łąki
Czermińska Małgorzata 1. .Zaznacz terytoria należące do WE: a). Wyspy kanaryjskie 2. W TARIC towary są szeregowane…
… zewnętrzną to:
- rynek wołowiny
- rynek wieprzowiny
- rynek zbóż
- rośliny oleiste
Bezwarunkowa interwencja wewnętrzna polega na: ………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................
6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz