Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej

note /search

POLSKA w UE

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 7679

Dane notatki zawierają testy wyboru na egzamin dotyczące Polski w Unii Europejskiej, na część z tych pytań udzielone są już również odpowiedzi. Materiały zawierają również notatki z danego tematu. W pytaniach poruszane są takie kwestie jak: obszary celne WE, TARIC, subsydia a sankcje, produkty akcyz...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4235

Praca składa się z 10 stron poświęconych problematyce udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin, ze złóż w RP. Opracowana została w formie referatu na zajęcia prowadzone przez mgr Hannę Spasowską - Czarny, prowadzącą Publiczne prawo gospodarcze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ...

Prawo gospodarcze - Zabezpieczenie rzeczowe

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2989

Zabezpieczeniem rzeczowym może być: hipoteka, przewłaszczenie lub zastaw, a także blokada środków na rachunku bankowym. Do grupy zabezpieczeń osobistych zaliczamy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe, a także cesję wierzytelności....

Wstęp do Unii Europejskiej - wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3535

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: filozofia grecka, procedura akcesji do UE, traktaty założycielskie UE, traktaty nowelizujące, instytucje kontrolne. ...