Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej

POLSKA w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 6790

Dane notatki zawierają testy wyboru na egzamin dotyczące Polski w Unii Europejskiej, na część z tych pytań udzielone są już również odpowiedzi. Materiały zawierają również notatki z danego tematu. W pytaniach poruszane są takie kwestie jak: obszary celne WE, TARIC, subsydia a sankcje, produkty akcyz...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4186

Praca składa się z 10 stron poświęconych problematyce udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin, ze złóż w RP. Opracowana została w formie referatu na zajęcia prowadzone przez mgr Hannę Spasowską - Czarny, prowadzącą Publiczne prawo gospodarcze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ...

Prawo gospodarcze - Zabezpieczenie rzeczowe

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • prof. dr hab. Marianna Księzyk
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2968

Zabezpieczeniem rzeczowym może być: hipoteka, przewłaszczenie lub zastaw, a także blokada środków na rachunku bankowym. Do grupy zabezpieczeń osobistych zaliczamy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe, a także cesję wierzytelności....

Wstęp do Unii Europejskiej - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Michał Cichoracki
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3479

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: filozofia grecka, procedura akcesji do UE, traktaty założycielskie UE, traktaty nowelizujące, instytucje kontrolne. ...