Polska w Unii Europejskiej

note /search

Testy Polska w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 5684

Strefa wolnego handlu- jest to najniższa forma integracji. Kraje te zniosły cła i ograniczenia w handlu wzajemnym NAFTA ,CEFTA ,EFTA(1960)-4 kraje ,które nie są w Unii(Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria i Islandia.).Zniosły cła ale na towary przemysłowe, na niektóre towary rolne cła pozostały. ...

Polska w strefie Schengen - omówienie

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2065

Polska w strefie Schengen Wstęp Powstanie obszaru Schengen Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne Obszary współpracy w ramach Schengen 1. Jednolity reżim przekraczania granic 2. Polityka wizowa 3. Polityka migracyjna i azylowa 4. Współpraca policyjna 5. Współpraca sądowa w sprawach ka...

Polska w UE - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3514

... Wspólna polityka handlowa – definicja: • Wg. Komisji Europejskiej – ogół środków regulujących handel z krajami trzecimi • Wg. Rady Unii Europejskiej – ogół środków, których celem jest wsparcie handlu zagranicznego • Wg. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – ma charakter wspólnot...

-Polska w Unii Europejskiej aspekty ekonomiczne - gazeta

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

Nr 116/2008 Bezpłatny magazyn Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Traktat z Lizbony Kompedium wiedzy Ponadto o Traktacie: Marek A. Cichocki Mikołaj Dowgielewicz Andrzej Grzyb Jean-Dominique Giuliani Jan Kułakowski Dariusz Rosati Róża Thun Edmund Wittbrodt Janusz Wojciechowski Pr...

Schenfen- wypracowanie - omówienie

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

historia 13 lipca 1984 roku RFN i Francja zawarły porozumienie w Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje

Strefa Schengen - omówienie

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1456

Strefa Schengen jest obszarem, w skład którego wchodzą terytoria poszczególnych państw członkowskich, na którym stosowane są ściśle określone zasady reżimu Schengen dotyczące m.in. ochrony granic, ochrony danych osobowych obywateli, wzajemnej współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw - sygnata...

Układ z Schengen - omówienie

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

Co to jest Uk∏ad z Schengen? HH Co to jest Uk∏ad z Schengen? 14 czerwca 1985 podpisany zosta∏ Uk∏ad z Schengen (tzw. Schengen I), który ostatecznie wszed∏ w ˝ycie 26 czerwca 1995 r. Sygnatariuszami tego uk∏adu by∏y: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Francja. Na postawie Uk∏adu stopniowe ...

Tematy - Wydział Chemiczny - Polska w UE

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Polska w UE Tematy 1. Geneza Wspólnot Europejskich (do 1958 roku). 2. Etapy historii Wspólnot Europejskich od Traktatów Rzymskich do Jednolitego Aktu Europejskiego (włącznie). 3. Proces integracji: od podpisania Traktatu z Maastrich...

Traktat lizboński - omówienie

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

Geneza: Spory: - o podział głosów (Polska traci w stosunku do Nicei, liczba głosów będzie teraz proporcjonalna do liczby ludności) - kształt komisji Europejskiej - ma być mniej komisarzy niż państw, przeciw czemu była m.in. Polska („jeden kraj - jeden komisarz”) (komisarzy ma być tylu co 2/3 pańs...

Z myślą o Europie XXI wieku - omówienie

 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Z myślą o Europie XXI wieku W ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat. We współczesnym, objętym globalizacją i ulegającym ciągłym zmianom świecie Unia musi stawiać czoła nowym wyzwaniom. Europa XXI wieku musi zmierzyć się z problemami związanymi z takimi kwestia...