Polska w strefie Schengen - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Polska w strefie Schengen - omówienie - strona 1  Polska w strefie Schengen - omówienie - strona 2  Polska w strefie Schengen - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Polska w strefie Schengen
Wstęp
Powstanie obszaru Schengen
Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne
Obszary współpracy w ramach Schengen
1. Jednolity reżim przekraczania granic
2. Polityka wizowa
3. Polityka migracyjna i azylowa
4. Współpraca policyjna
5. Współpraca sądowa w sprawach karnych
6. System Informacyjny Schengen
Integracja Polski ze strefą Schengen
Skutki wejścia Polski do strefy Schengen – próba bilansu
Podsumowanie
Wybrana literatura uzupełniająca
2
3
7
11
11
14
17
20
24
27
31
34
38
39
Polska w strefie Schengen
Wstęp
nych i wewnętrznych oraz wspólna polityka wizowa, migracyjna i azylowa państw strefy Schengen.
Ponadto omawia aspekty współpracy policyjnej
i współpracy w sprawach karnych, a także przybliża
zasady funkcjonowania Systemu Informacyjnego
Schengen.
Przełom lat 2007 i 2008 to data włączenia Polski do
strefy Schengen. Praktyczny wyraz przystąpienia
Polski do strefy Schengen to zniesienie kontroli
granicznych na lądowych granicach między Polską
a Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Jednakże zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych
to tylko jeden z aspektów współpracy w ramach
Schengen – aspekt być może najbardziej widoczny,
lecz nie jedyny.
Odnosząc się do sytuacji Polski, w publikacji
omówiono zarys działań związanych z integracją
Polski ze strefą Schengen, jak również przedstawiono próbę bilansu skutków przystąpienia Polski
do grupy państw współpracujących w ramach
Schengen.
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi kwestii związanych ze współpracą w ramach
Schengen. Przedstawia historię tej współpracy,
omawia kwestie prawne i instytucjonalne oraz
w sposób podstawowy najważniejsze wybrane
aspekty współpracy w ramach Schengen – takie
jak jednolity reżim przekraczania granic zewnętrz-
Przystąpienie Polski do strefy Schengen wydaje
się jednym z najważniejszych momentów w ramach
pogłębiania współpracy Polski na forum europejskim po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej
1 maja 2004 r. Przedstawione opracowanie w sposób skrótowy stara się przybliżyć niektóre zagadnienia związane z tym historycznym wydarzeniem.
2
Powstanie obszaru Schengen
Powstanie obszaru Schengen
utworzenia „unii paszportowej”, argumentując, że
integracja europejska nie powinna się ograniczać
do wymiaru gospodarczego. Jednak państwom
członkowskim Wspólnoty Europejskiej zabrakło
wówczas politycznej determinacji. Idea ta nie
została zrealizowana.
Swobodę przepływu osób jako jedną z fundamentalnych zasad, na których oparta była Europejska
Wspólnota Gospodarcza (EWG) od jej powstania
w 1957 r., ograniczało istnienie kontroli granicznych na większości granic między państwami
członkowskimi EWG. Obywatele państw członkowskich nie mogli w pełni korzystać ze swobody
przemieszczania się.
Ponownie propozycje zniesienia kontroli granicznej
oraz celnej osób i towarów przekraczających granice wewnętrzne przedstawiono podczas spotkania
szefów państw i rządów Wspólnoty Europejskiej
w czerwcu 1984 r. Po raz kolejny państwa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz