Tematy - Wydział Chemiczny - Polska w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tematy - Wydział Chemiczny - Polska w UE - strona 1

Fragment notatki:

Polska w UE
Tematy
1. Geneza Wspólnot Europejskich (do 1958 roku).
2. Etapy historii Wspólnot Europejskich od Traktatów Rzymskich do Jednolitego Aktu
Europejskiego (włącznie).
3. Proces integracji: od podpisania Traktatu z Maastricht (7.02.1992r.) do podpisania
Traktatu z Lizbony (13.12.2007r.), bez charakterystyki tego ostatniego traktatu.
4. Traktat Lizboński z 13 grudnia 2007 r.: geneza, postanowienia, porównanie z
Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy, ogólna ocena.
5. Proces rozszerzania członkostwa we Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej:
przeszłość i przyszłość.
6. Główne organy Unii Europejskiej, ich geneza, skład, kompetencje, funkcje, po wejściu
w życie Traktatu z Lizbony.
7. Scharakteryzuj system REACH (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals) oraz funkcjonowanie Europejskiej Agencji Chemikaliów
(ECHA).
8. System prawa unijnego – elementy składowe, zasady.
9. Reżim Schengen: geneza, ewolucja, zasady, korzyści i koszty wejścia Polski do strefy
Schengen.
10. Jednolity Rynek Europejski: geneza, podstawy prawne, zasady.
11. Unia Gospodarcza i Walutowa – cel powstania, etapy budowania, korzyści, koszty,
aktualne problemy.
12. Euro – wspólna waluta w 16 państwach UE: przesłanki jej wprowadzenia, historia,
koszty wprowadzenia, korzyści; plany przyjęcia euro w Polsce.
13. Miejsce Polski w Unii Europejskiej: droga do członkostwa w UE, bilans członkostwa
(1.05.2004 – 1.05.2010), perspektywy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz