Kalendarium Integracji Europejskiej - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalendarium Integracji Europejskiej - omówienie. - strona 1 Kalendarium Integracji Europejskiej - omówienie. - strona 2 Kalendarium Integracji Europejskiej - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Kalendarium Integracji Europejskiej
* 1919 - powstanie Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Ligi Narodów
* 1921- pierwszy program utworzenia Paneuropy przedstawiony przez Austriaka Richarda Coudenhove-Kalergiego
* 1922 - utworzenie Belgijsko - Luksemburskiej Unii Ekonomicznej
* 1923 - Richard Coudenhove-Kalergi ogłasza Manifest Paneuropejski. Początek rozwoju ruchu paneuropejskiego w Europie.
* 1924 - propozycja Eduarda Herriota na forum Ligi Narodów - idea Stanów Zjednoczonych Europy - utworzenie regionalnego ugrupowania europejskiego, z powszechną równością jego członków oraz likwidacją barier celnych
* 1925 - utworzenie Międzynarodowego Komitetu ds. Unii Celnej
* 1927 - Stowarzyszenie Współpracy Europejskiej
* 08.09.1929 - wystąpienie premiera Francji Aristida Brianda podczas Zgromadzenia Ligi Narodów i przedstawienie projektu integracji europejskiej.
* 1930 - Aristide Briand występuje z propozycją utworzenia konfederacji europejskiej, której celem miałaby być Unia Europejska-federacja niezależnych państw połączonych współpracą gospodarczą
* 1930 - utworzenie w Lidze Narodów Grupy Studiów nad Unią Europejską
* 01.09.1939 - wybuch II wojny światowej
* 1944 - opracowanie w Genewie przez przedstawicieli ruchu oporu różnych krajów europejskich projektu deklaracji współpracy w Europie
* 05.09.1944 - zawarcie w Londynie Unii Celnej Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg)
* 04-11.02.1945 - konferencja w Jałcie określająca kształt powojennej Europy
* 19.09.1946 - podczas przemówienia w Zurychu Winston Churchill zgłasza propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy.
* 05.06.1947 - ogłoszenie planu Marshalla - amerykańskie oferty pomocy dla państw Europy
* 17.03.1948 - powstanie Unii Zachodnioeuropejskiej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania
* 16.04.1948 - powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, skupiającej państwa uczestniczące w planie Marshalla
* 07-10.05.1948 - Kongres Europejski w Hadze
* 25.10.1948 - powstanie Ruchu Europejskiego, pozarządowej organizacji, działającej na rzecz zjednoczenia państw europejskich.
* 5-8.01.1949 - powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, obejmującej kraje bloku wschodniego
* 4.04.1949 - powstanie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Pierwszymi członkami zostają: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, USA, Wielka Brytania, Włochy
* 5.05.1949 - w Strasburgu zostaje założona Rada Europy. Twórcami są: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania. Później dołączają kolejne kraje, w tym Polska.


(…)

…) Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego za zasługi dla ruchu europejskiego i jedności europejskiej. Pierwszym laureatem zostaje Richard Coudenhove-Kalergi
* 9.05.1950 - przedstawienie projektu Planu Schumana proponującego powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)
* 24.10.1950 - Plan Plevena
* 04.11.1950 - podpisanie w Rzymie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
* 18.04.1951…
… - podpisanie traktatów rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)
* 01.01.1958 - wejście w życie traktatów rzymskich. Pierwsze obrady Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, którego pierwszym przewodniczącym został Francuz Robert Schuman
* 1958 - drugi kryzys berliński
* 30.09.1961 - przekształcenie Organizacji Europejskiej Współpracy…
… będzie nosiła nazwę euro
* 2.10. 1997 - podpisanie Traktatu Amsterdamskiego * 31.03.1998 - rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Cyprem, Czechami, Estonią, Polską, Słowenią oraz Węgrami.
* 01.01.1999 - rozpoczęcie procesu wprowadzenia do obiegu wspólnej waluty europejskiej, euro, w operacjach bezgotówkowych
* 1.05.1999 - wejście w życie Traktatu Amsterdamskiego
* 07-09.12.2000 - w Nicei przyjęto strategię…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz