Kalendarium Integracji Europejskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalendarium Integracji Europejskiej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

KALENDARIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
1946 - Zurych, Winston Churchill, idea Stanów Zjednoczonych Europy
1946 - Paryż, założona zostaje Unia Federalistów Europejskich
1946 - utworzenie Międzynarodowego Komitetu Ruchów Europejskich przez szereg stowarzyszeń na rzecz integracji europejskiej (następnie przyjął nazwę Międzynarodowego Komitetu Ruchów Zjednoczenia Europy); lansował wariant ponadnarodowy
1947 - pod patronatem Winstona Churchilla tworzy się Ruch Zjednoczonej Europy.
1947 - Ogłoszony zostaje Plan Marshalla, ustanowiony w celu dokonania odbudowy gospodarczej Europy
III 1948 - powstaje Unia Zachodnia (Traktat Brukselski): Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania
VI 1948 - Utworzono Org. Europejskiej Współpracy Ekonomicznej (OEEC); w 1960 zastąpiła ją Org. Współpracy Gosp. i Rozwoju (OECD)
V 1948 - Kongres Haski, pod przew. W. Churchilla; 1948 - utworzenie Ruchu Europejskiego
4 VI 1949 - Waszyngton, powstanie NATO
5 V 1949 - Londyn, powst. Rady Europy 9 V 1950 - plan Schumana, plan koordynacji produkcji węgla i stali w RFN i Francji, przy jednoczesnym poddaniu jej kontroli przez niezależny organ
X 1950 - plan Plevena; premier Francji przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO), XI 1950 - Rzym, podpisanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Podstawowych Swobód w Rzymie
1950/51 - plany utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP)
VI 1951 - Paryż, Traktat Paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) (wszedł w życie w VII 1952); zawarty na 50 lat; Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia)
V 1952 - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną (EWO); nie wszedł w życie VII 1952 - Traktat o EWWiS wchodzi w życie
III 1953 - układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP)
1955 - plan Beyena (minister spraw zagr. Holandii), plan rządu holenderskiego, przewidujący utworzenie wspólnoty gospodarczej; VI 1955 - Ministrowie Spraw Zagranicznych państw EWWiS na konferencji w Messynie (Włochy) zdecydowali rozszerzyć integrację gospodarcze, przy fiasku prób integracji politycznej; uznano także za konieczne rozpoczęcie prac nad utworzeniem organizacji do pokojowego wykorzystania energii atomowej
XI 1955 - Komitet Spaaka przedłożył plan utworzenia przez 6 państw EWWiS Europejskiej Wspólnoty energii Atomowej

(…)

…)
1 I 1958 - wejście w życie traktatów rzymskich, zawartych na czas nieokreślony; Traktat o Unii Europejskiej z 7 II 1992 zmienił nazwę EWG na Wspólnotę Europejską (WE) z dniem 1 XI 1993 1960 - utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) przez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i WB jako odpowiedź na powołanie EWG; 1960 - Organizacja Europejskiej Współpracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz